Uncategorized

Ciekawe artykuly minionego tygodnia zebral Adam Mer

Wielka pomoc wojskowa USA dla Izraela. „Dziesiątki miliardów USD”

Stany Zjednoczone i Izrael są coraz bliżej podpisania największej w historii umowy o pomocy wojskowej. Wszystko ma się rozstrzygnąć po przyjeździe w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu delegacji wysokiej rangi oficerów izraelskich, którzy mają zakończyć ostatni etap negocjacji.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ

 **********
Jak Chazarowie przeszli na judaizm ?

We wczesnym średniowieczu plemię tureckich koczowników podjęło decyzję o wielkim znaczeniu. W chwili gdy Europa stopniowo przyjmowała chrześcijaństwo, koczownicy z Azji Centralnej przyjęli wiarę Żydów.

ANDRZEJ KORASZEWSKI: BRAZYLIA I FRANCJA SĄ W ŻAŁOBIE PO UCZCIWOŚCI

Gdyby przy­pad­kiem ktoś się zasta­na­wiał, o co tu może cho­dzić, to spie­szę wyja­śnić, że UNESCO uchwa­liło rezo­lu­cję, która daje  mię­dzy innymi do zro­zu­mie­nia, że Wzgó­rze Świą­tynne, włącz­nie z Ścianą Zachod­nią (pozo­sta­ło­ścią po świą­tyni Salo­mona, nazy­waną cza­sem „ścianą pła­czu”) nie ma nic wspól­nego z histo­rią Izra­ela i Żydów.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ

****

Obozy dla uchodźców czy bazy terrorystów?

Kierownictwo Autonomii Palestyńskiej (AP) jest poważnie zatroskane problemem ISIS. Najwyżsi politycy AP wyrażają niepokój, że grupom dżihadystycznym, włącznie z ISIS, udało się infiltrować obozy dla uchodźców palestyńskich w Libanie.

Niepokoją się także władze libańskie – są tak zaniepokojone, że wydały ostre ostrzeżenie do Palestyńczyków: zatrzymajcie terrorystów, bo weźmiemy sprawę bezpieczeństwa we własne ręce.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ

******

Józef Hurwic. Zmarł wybitny popularyzator nauki

Dziś w nocy zmarł w Paryżu w wieku 105 lat Józef Hurwic. Był najstarszym polskim profesorem, wybitnym popularyzatorem nauki. Wyemigrował do Francji wskutek wydarzeń marcowych 1968 r.
Urodził się w Warszawie 23 maja 1911 r. jako syn Wolfa i Soni (de domo Mereckiej). Był starszym bratem polskiej socjolog Ireny Nowakowskiej. Był popularyzatorem polskiej nauki, autorem wielu książek o polskich naukowcach, w tym o Marii Skłodowskiej-Curie. Dzięki tej pozycji zyskał miano najlepszego znawcy życiorysu dwukrotnej polskiej noblistki.
****

Turcja: Dobre wiadomości, złe wiadomości

W 1853 r. John Russell cytował cara Mikołaja I, który powiedział, że Imperium Osmańskie jest „chorym człowiekiem – bardzo chorym człowiekiem” odnosząc się do stanu zniedołężnienia w jakie popadło to niedomagające imperium. 163 lata później współczesne państwo tureckie idzie w ślady osmańskie.

Turcja pod rządami prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana oscylowała między hybrydową demokracją a gorzkim autorytaryzmem. Po nieudanym puczu 15 lipca jest teraz wciągana w jeszcze większy mrok. Idiotyczny zamach dał Erdoğanowi to, co chciał: pretekst, by dobrać się do każdego dysydenckiego Turka. Polowanie na czarownice rozbija demokratyczne fundamenty kraju.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ

******

Wizyta papieża w Auschwitz [RELACJA NA ŻYWO]

„Panie, miej litość nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle okrucieństwa” – napisał papież Franciszek w księdze pamiątkowej.
******
Timothy Snyder w „taz” o Muzeum II Wojny: zmarnowana szansa
Wybitny amerykański historyk, znawca historii II wojny światowej i problematyki nacjonalizmu, po raz kolejny włącza się w dyskusję nt. gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Tym razem w obszernym eseju opublikowanym w weekendowym wydaniu berlińskiej „Die Tageszeitung” („TAZ”). Jest gorącym obrońcą pierwotnej koncepcji Muzeum.
*****
1 SIERPNIA/ 2 PAŹDZIERNIKA
…praw­dziwą rocz­nicę Powsta­nia War­szaw­skiego winno się obcho­dzić w dniu jego osta­tecz­nej klę­ski – 2 paź­dzier­nika, gdy pod morzem gru­zów legło bli­sko 200 tysięcy ludzi. I ta liczba powinna też być miarą darem­nej ofiary, jaką mia­sto i jego oby­wa­tele zło­żyli, chyba na ołta­rzu zuchwa­łej, nie­li­czą­cej się z realiami głu­poty dowód­ców.
****
Kto zostanie nowym szefem ONZ?
W wyścigu o fotel szefa ONZ prowadzi Portugalczyk. Ale Chiny i Rosja mogą podkopać tę kandydaturę.
Calosc  KLIKNIJ TUTAJ
******

Zachodnie uniwersytety: najlepsza indoktrynacja, jaką można kupić

Tendencja nowoczesnych liberałów do wymuszania przeprosin na rządach za czyny przodków, zaczynając od handlu niewolnikami, a na orientalistycznym przedstawianiu muzułmańskich narodów kończąc, jest bezcelową próbą pisania historii na nowo. Oczywiście nikt nie nawołuje muzułmańskich rządów do przepraszania za handel niewolnikami, czy za wczesne arabskie podboje.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ

Papież Franciszek do rabina Michaela Schudricha: „Módl się za mnie !”

FRANCISZEK JEST TRZECIM PAPIEŻEM W HISTORII, KTÓRY ODWIEDZIŁ DAWNY NIEMIECKI OBÓZ ZAGŁADY AUSCHWITZ-BIRKENAU. WIZYTA ZNACZNIE JEDNAK RÓŻNIŁA SIĘ OD POPRZEDNICH, GDYŻ PRZEBIEGAŁA W ZUPEŁNEJ CISZY I NIE TOWARZYSZYŁY JEJ PRZEMÓWIENIA.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ

****

Prawa człowieka sprzymierzeńcem terrorystów. Europejskie służby spętane przepisami

Służby specjalne i formacje mundurowe krajów europejskich są często oskarżane o nieudolność, w następstwie serii ataków terrorystycznych, jakie miały miejsce we Francji, Niemczech czy Belgii. Ważnymi czynnikami, które utrudniają ich skuteczną działalność, są europejskie przepisy dotyczące praw człowieka i sposób orzecznictwa sądów na kontynencie. Zmiany w tym zakresie byłyby bardzo pożądane, ale mogą być bardzo trudne do wprowadzenie ze względów politycznych.

 Calosc KLIKNIJ TUTAJ
  *******

Niemcy: „Żadnych zmian w polityce migracyjnej otwartych drzwi”

Kanclerz Merkel powiedziała, że wie, iż Niemcy martwią się o swoje bezpieczeństwo: „Robimy wszystko, co w ludzkiej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo w Niemczech,” stwierdziła, ale dodała: „Obawa i strach nie mogą kierować naszymi decyzjami politycznymi.”

Calosc KLIKNIJ TUTAJ


Alex Levin – Israel Painter

KLIKNIJ TUTAJ


ŚLADY PRZODKÓW PREZYDENTA PERU ODNALEZIONE W POZNANIU

W poznańskim Archiwum Państwowym odnaleziono ślady przodków prezydenta Peru Pedro Pablo Kuczynskiego. W archiwach zachowały się informacje o babci prezydenta – Emmie Schlesinger. Dokumenty prezydentowi Kuczyńskiemu ma dostarczyć konsul honorowy Peru.

Calosc KLIKNIJ TUTAJ


biuletyn MIEJSCA 8/2016

Przesyłamy aktualny numer biuletynu MIEJSCA. Piszemy nim o ciekawych wydarzeniach, polskich i zagranicznych. Informacje do kolejnej edycji przyjmujemy do 30 sierpnia. Z pozdrowieniami. Redakcja

KLIKNIJ TUTAJ


Astrith Baltsan opowiada o Gershwinie i gra !!!

 

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.