Uncategorized

Wiadomosci z Izraela

26 sierpnia 2016 r. premier Benjamin Netanjahu przeprowadził szereg rozmów koalicyjnych, mających zażegnanie kryzys rządowego w kwestii Szabatu. Netanjahu nakazał, aby podczas Szabatu wykonywane były wyłącznie prace w sytuacjach potencjalnie zagrażających życiu. Zostanie powołany komitet nadzoru, który będzie monitorował prace nad infrastrukturą kolei, i będzie w stałym kontakcie ze środowiskami religijnymi.

26 sierpnia 2016 r. palestyński terrorysta usiłował w południe zaatakować nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Ofra w Samarii. Żołnierze zastrzelili biegnącego terrorystę. Po ataku w okolicy rozmieszczono dodatkowe siły wojskowe, jednak nie doszło do kolejnych incydentów.

26 sierpnia 2016 r. kierownictwo polityczne al-Fatah ostrzegło palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa, że Hamas może wygrać wybory samorządowe na Zachodnim Brzegu. Sondaże pokazują, że młode pokolenie Palestyńczyków studiuje na uniwersytetach finansowanych przez Hamas i stało się zwolennikami tej radykalnej organizacji.

26 sierpnia 2016 r. grupa około 8 wandalów zniszczyła 17 nagrobków na cmentarzu żydowskim w Belfaście, w Irlandii Północnej. Policja prowadzi dochodzenie wyjaśniające tą sprawę.

27 sierpnia 2016 r. izraelscy żołnierze zatrzymali na punkcie kontrolnym w Hebronie podejrzanie zachowującego się Palestyńczyka. W takcie rewizji znaleziono przy nim ukryty nóż. Podczas przesłuchania przyznał się, że planował atak terrorystyczny na izraelskich żołnierzy.

28 sierpnia 2016 r. wiceburmistrz Jerozolimy Dov Kalmanowicz powiedział, że Jerozolima stoi w obliczy koalicyjnego kryzysu rządowego wokół szabatu. Wyjaśnił on, że „wszystko co jest otwarte w Szabat w celach biznesowych, z naszej perspektywy przekracza czerwoną linię. Profanacja Szabatu grozi, że nie poprzemy projektu budżetu.” Kalmanowicz dodał, że religijna część społeczeństwa musi się zjednoczyć i zaprotestować przeciwko profanacji szabatu w Jerozolimie, ale także i w innych miejscach. Rabin Israel Rosen powiedział: „Cała dyskusja dotyczy uwzględnienia wymagań zasadniczych, takich jak obrona, medycyna i innych podobnych kwestii. Cokolwiek dotyczy gospodarki pośrednio wpływa na kwestie życia i śmierci. Sprawa transportu może prowadzić do wypadków drogowych, ale absurdem są kwestie ekonomiczne w tym temacie. Szabat ma wartość ekonomiczną, i jest to część jego definicji. Jeszcze zanim powstało państwo, kwestie ekonomiczne istniały w rolnictwie oraz w oborach. Kwestie te są ekonomiczne, a nie związane z bezpieczeństwem lub medycyną. Nie było problemu, aby obchodzący Szabat nie mogli utrzymać rentowności obory, ponieważ wykorzystywali do tego pogan, a następnie wykorzystywali technologię. Jednakże podczas omawianie kwestii narodowych, takich jak pociągi i samoloty, istnieje cena dołączona do tych rzeczy i płaci się ją wraz z innymi wymogami społecznymi, i tutaj również trzeba zapłacić za Szabat. Jeśli cena gospodarcza będzie bardzo ciężka, można na szczeblu narodowym w Szabat używać gojów. Mamy tutaj wielu zagranicznych pracowników, którzy będą nadzorowani przez Żydów. W przypadku trudnych sytuacji istnieją dostępne rozwiązania technologiczne. Jest to rozwiązanie dostępne w wielu istotnych działaniach państwowych. Jednak odrzucam ideę wynajmowania obcych do wykonywania ważnych prac w Szabat. Może napotkać na silny opór ze strony związków, które będą obawiać się, że firmy te zaczną preferować zagranicznych pracowników w dni powszednie, zamiast zatrudniać izraelskich pracowników. Jednak ta kwestia nie jest na tyle ważna, aby obalać koalicję rządzącą. Jednak otwarcie wszystkich przedsiębiorstw w Szabat było niestosowne. Sytuacja, w której Szabat jest deptany w sektorze prywatnym, zarówno dla biznesu, jak i w celach rozrywki, nie byłaby uzasadniona. Ale z powodu modernizacji linii kolejowej nie można obalić koalicji. Nie da się wszystkim obalać rządu.”

28 sierpnia 2016 r. w południe Palestyńczyk usiłował przejść z ukrytym nożem przez punkt kontrolny przy wyjściu z dzielnicy Szuafat we Wschodniej Jerozolimie. Został on aresztowany i przekazany policji.

28 sierpnia 2016 r. dyrektorzy szkół zgłosili do ministerstwa edukacji narastający problem z niedoborem nauczycieli podstawowych przedmiotów, takich jak matematyka, angielski, fizyka, chemia i biologia. W niektórych szkołach zatrudniani są emerytowani nauczyciele, a w skrajnych przypadkach podejmowane są decyzje o zamknięciu niektórych kierunków nauczania w szkołach średnich. Dyrektorzy szkół oskarżyli ministerstwo, że znając dużo wcześniej problem, nie przeprowadziło dokładnej analizy i przygotowało awaryjnego planu działania. Jako najważniejszą przyczynę obecnych trudności wskazano niskie płace nauczycieli, które powodują, że zawód ten jest nisko ceniony w społeczeństwie. Przekłada się to bezpośrednio na niską liczbę studentów na kierunkach pedagogicznych. W wielu przypadkach utalentowani nauczyciele lub nowi absolwenci decydują się na porzucenie szkół i pracę w sektorze prywatnym. Ministerstwo edukacji wydało oświadczenie, że problemy występują jedynie lokalnie i zostaną szybko rozwiązane.

28 sierpnia 2016 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety, które z powodu usterek spadły wewnątrz strefy.

28 sierpnia 2016 r. specjalny rosyjski wysłannik Aleksander Rudakov spotkał się w Ramallah z przedstawicielami władz Autonomii Palestyńskiej, którym przedstawił propozycję zorganizowania w Rosji szczytu pokojowego. Wysoki palestyński urzędnik Ahmad Majdalani powiedział, że Autonomia Palestyńska jest gotowa spotkać się z Izraelem pod warunkiem spełnienia zobowiązań jakie wziął na siebie Izrael podczas poprzedniej tury rozmów. Majdalani dodał, że Izrael i Stany Zjednoczone utrudniają międzynarodowe wysiłki czynione na rzecz wznowienia procesu pokojowego. Do proponowanego spotkania w Moskwie mogłoby dojść już w październiku b.r.

28 sierpnia 2016 r. radykalna organizacja Islamscy Palestyńscy Arabowie wydała oświadczenie przeciwko zbliżającym się wyborom samorządowym w Autonomii Palestyńskiej. Organizacja stwierdziła, że demokrację wymyśliły zachodnie państwa w celu podporządkowania sobie ludzi, zwłaszcza muzułmanów. Autonomię Palestyńską również utworzyły zachodnie państwa, by w ten sposób utworzyć przyczółek krzyżowców i zachodnich syjonistów w Palestynie. W rezultacie Autonomia Palestyńska odgrywa funkcję wojskowych władz okupacyjnych Izraela w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Organizacja odrzuciła także postanowienia Porozumień z Oslo, podkreślając, że nie opierają się one na islamie i znoszą zasady Dżihadu. Natomiast celem wszystkich muzułmanów powinno być uwolnienie całej Palestyny od Żydów. Organizacja wezwała wszystkich palestyńskich Arabów do zbojkotowania wyborów, podkreślając, że jedynym sposobem życia dla muzułmanów jest islamskie państwo, które reguluje swoim prawem wszystkie kwestie życia. „Religia dana przez Boga przynosi zbawienie, a nie przepisy napisane przez ludzi.”

28 sierpnia 2016 r. jordańska gazeta Al-Rad napisała, że Izrael podobno zgodził się na pokojowy szczyt z udziałem Autonomii Palestyńskiej i Stanów Zjednoczonych. Taką informację przekazał członek Komitetu Wykonawczego OWP Wassel Abu Jousef. Izrael zgodził na trójstronne rozmowy pokojowe bez żadnych warunków wstępnych, jednak Autonomia Palestyńska postawiła warunek – Izrael ma wstrzymać budownictwo osiedli żydowskich w Samarii i Judei, oraz uwolnić kolejnych palestyńskich więźniów. Jousef powiedział: „Jesteśmy otwarci na wszelkie działania mające na celu wznowienie procesu pokojowego, ale są warunki, które Izrael musi spełnić, aby spotkanie nie zajmowało się wyłącznie kwestiami gospodarczymi. W tej chwili chcemy iść do przodu razem z francuską inicjatywą.”

28 sierpnia 2016 r. radykalna organizacja Islamscy Palestyńscy Arabowie wydała oświadczenie przeciwko zbliżającym się wyborom samorządowym w Autonomii Palestyńskiej. Organizacja stwierdziła, że demokrację wymyśliły zachodnie państwa w celu podporządkowania sobie ludzi, zwłaszcza muzułmanów. Autonomię Palestyńską również utworzyły zachodnie państwa, by w ten sposób utworzyć przyczółek krzyżowców i zachodnich syjonistów w Palestynie. W rezultacie Autonomia Palestyńska odgrywa funkcję wojskowych władz okupacyjnych Izraela w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Organizacja odrzuciła także postanowienia Porozumień z Oslo, podkreślając, że nie opierają się one na islamie i znoszą zasady Dżihadu. Natomiast celem wszystkich muzułmanów powinno być uwolnienie całej Palestyny od Żydów. Organizacja wezwała wszystkich palestyńskich Arabów do zbojkotowania wyborów, podkreślając, że jedynym sposobem życia dla muzułmanów jest islamskie państwo, które reguluje swoim prawem wszystkie kwestie życia. „Religia dana przez Boga przynosi zbawienie, a nie przepisy napisane przez ludzi.”

28 sierpnia 2016 r. dane opublikowane przez irański portal internetowy wskazują, że wokół obiektu jądrowego Fordo został rozlokowany system obrony przeciwrakietowej S-300. Fordo znajduje się około 100 km na południe od Teheranu. Obiekty kompleksu jądrowego są położone w podziemnych bunkrach na głębokości do 90 metrów pod ziemią.

29 sierpnia 2016 r. obrona narodowa przedstawiła dane wskazujące, że Izrael nie jest w wystarczający sposób przygotowany na ewentualne trzęsienie ziemi. W 2005 r. wydano rozporządzenie nakazujące wzmocnienie starych budynków, jednak prace wykonano w zaledwie 3% budynków użyteczności publicznej. Spośród 120 tys. budynków wymagane prace modernizacyjne przeprowadzono tylko w 430 budynkach. Około połowa starych domów w Izraelu posiada trzy lub więcej pięter. Ocenia się, że większość z nich zawaliłaby się w przypadku dużego trzęsienia ziemi. Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa i Infrastruktury wystosowało list do rządu, stwierdzając: „To tylko kwestia czasu, kiedy ziemia w Izraelu zadrży.”

  29 sierpnia 2016 r. kancelaria prezesa rady ministrów wydała wieczorem oświadczenie odrzucające twierdzenia specjalnego bliskowschodniego wysłannika ONZ Nickolaja Mladenowa. „Sprawozdanie przedstawione dzisiaj przez wysłannika ONZ w Radzie Bezpieczeństwa, zniekształca historię i prawo międzynarodowe, oraz tylko oddala pokój. Żydzi mieszkali w Jerozolimie, Judei i Samarii od tysięcy lat, a ich obecność nie jest przeszkodą na drodze do pokoju. Przeszkodą dla pokoju są nieustanne próby podważenia związków Żydów z ich historyczną ojczyzną, i uparte odmawianie uznania, że nie są tam cudzoziemcami. Twierdzenie, że żydowskie budownictwo w Jerozolimie jest nielegalne, jest absurdem. To podobnie, jak twierdzenie, że amerykańskie budownictwo w Waszyngtonie lub francuskie budownictwo w Paryżu są nielegalne. Palestyńskie żądania usunięcia Żydów z państwa są pragnieniem przeprowadzenia czystki etnicznej. ONZ powinno natychmiast potępić takie działania.” Przedstawiono dane dotyczące nowo powstającego palestyńskiego miasta Rawabi w Samarii. Władze izraelskie wydały zezwolenie na jego powstanie, aby mogli w nim zamieszkać palestyńscy uchodźcy. UNRWA miało ich przenosić z obozów uchodźców do nowych domów budowanych w mieście. Okazało się jednak, że miasto Rawabi odmówiło przyjmowania uchodźców, gdyż było to sprzeczne z doktryną OWP mówiącą, że uchodźcy mają niezbywalne prawo powrotu do domów, które pozostały w Tel Awiwie, Jaffie, Beer Szewie, Safedzie, Aszkelonie i innych miejscach. Miasto Rawabi znajduje się około 3 km na północ od żydowskiego osiedla Ateret i 20 km na północ od Ramallah. Plany przewidują, że Rawabi będzie liczyć 25 tys. mieszkańców, z możliwością dalszej rozbudowy do 40 tys. populacji. Decyzja palestyńskich władz jest niezwykle szokująca, gdyż uchodźcy żyją w trudnych warunkach w obozach, a w mieście Rawabi budowane są nowoczesne domy z pełną infrastrukturą. Jest to tym bardziej szokujące, gdy się przypomni fakt, że kraje Unii Europejskiej przyjmują tysiące muzułmańskich uchodźców, pomijając obawy, że wśród nich znajdują się liczni islamscy terroryści.

29 sierpnia 2016 r. biuro palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa wydało oświadczenie, że Autonomia Palestyńska jest gotowa wziąć udział w jakiejkolwiek inicjatywie pokojowej mającej na celu osiągnięcie kompleksowego i sprawiedliwego porozumienia.

29 sierpnia 2016 r. belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines poinformowały, że zamierzają wycofać się z bojkotu izraelskich produktów i przywrócić w posiłkach podawanych na pokładach swoich samolotów chałwę Achva. „Jako firma obsługująca międzynarodowe połączenia lotnicze przewozimy ludzi z różnych kultur i środowisk. Jesteśmy odpowiedzialni za to, aby oferować produkty, które zadowolą każdego. Dlatego zdecydowaliśmy się przywrócić chałwę na deser.”

29 sierpnia 2016 r. specjalny wysłannik bliskowschodni ONZ Nickolaj Mladenow przedstawił swoje sprawozdanie przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżył on Izrael, że wspiera żydowskie osadnictwo w Judei i Samarii pomimo wydanego w lipcu raportu Kwartetu Bliskowschodniego. „Zalecenia są nadal ignorowane, wraz ze wzrostem izraelskich przetargów na budowy w osiedlach i kontynuacją rozbiórek palestyńskich domów.” Mladenow wskazał, że Izrael podjął starania o przejecie nowych gruntów na obrzeżach Betlejem, aby utworzyć tam nowe osiedle. „Działanie to przyczyniłoby się do jeszcze większego rozczłonkowania południowego Zachodniego Brzegu. Trudne jest także położenie Arabów we Wschodniej Jerozolimie i w rejonie Susija. Likwidacja tych społeczności stworzyłaby niebezpieczny precedens, zachęcający do przemieszczania ludności. Wszystkie te plany opierają się przede wszystkim na tworzeniu nowych nielegalnych osiedli. Wzywam Izrael do zaprzestania i rezygnacji z tych decyzji. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1979 uznała żydowską społeczność w Judei i Samarii jako nielegalną. Jest to dzisiaj równie prawdziwy i pilny problem.”

 29 sierpnia 2016 r. ambasador Izraela przy ONZ, Danny Danon skrytykował wystąpienie bliskowschodniego wysłannika PNZ Nickolaja Mladenowa. „Kompletnie oderwał się od faktów na ziemi. Izrael będzie kontynuował budowę w swojej odwiecznej stolicy Jerozolimie, tak jak inne narody budują w swoich stolicach, nie pytając się o zgodę Narodów Zjednoczonych. ONZ powinno skoncentrować się na głównej przeszkodzie do porozumienia w regionie, którą jest palestyńska odmowa potępienia terroryzmu i powrotu do negocjacyjnego stołu. Sprawozdanie przedstawione przez Mladenowa jest nagrodą dla Palestyńczyków, i w rzeczywistości oddali szansę znalezienia rozwiązania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. Ilustruje to hipokryzję ONZ w sprawie Izraela.

30 sierpnia 2016 r. do Izraela przyleciała grupa 211 nowych żydowskich imigrantów z Ukrainy. Ich przylot został zorganizowany przez International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ). W grupie tej znajduje się 37 dzieci, które za dwa dni rozpoczną naukę w izraelskich szkołach. Większość imigrantów pochodzi z Dniepropietrowska, do którego ucieka większość uciekinierów z objętych walkami terenów na wschodniej Ukrainie.

 30 sierpnia 2016 r. Centralne Biuro Statystyczne opublikowało dane dotyczące małżeństwa zwieranych w Izraelu. Okazało się, że w latach 2012-2014 liczba niezamężnych par żyjących w związkach z sobą wzrosła z 65 tys. (5% wszystkich par) do 84 tys. (6,1% wszystkich par). Wyraźnie rosną tendencje odchodzenia od małżeństwa zawieranych przed rabinatem. Równocześnie rośnie liczba zawieranych małżeństw muzułmańskich – z 11,3 tys. w 2013 r. do 11,9 tys. w 2014 r. (wzrost o 5%). Odnotowano także spadek ilości świeckich Żydów, którzy zawierają cywilne małżeństwa poza granicami kraju – z 9,5 tys. w 2012 r. do 8,8 tys. w 2014 r. (spadek o 7,5%). Najwięcej takich małżeństw zawieranych jest na Cyprze (33%), w USA (28%) i w Pradze w Czechach (18%). Rabin Uri Regev powiedział: „Instytucja rabiniczna czyni małżeństwo niepożądanym przez izraelskie pary. Wynika to z powodu trudności wstąpienia w małżeństwo, jaki i kłopoty z wymaganym rozwodem w sądzie rabinicznym. Nie ma większego wroga dla judaizmu niż Rabinat i rabiniczne sądy … Oczywistym wnioskiem jest to, że monopol musi być zniesiony, aby dostosować się do większości społeczeństwa, które chce mieć wolność w wyborze zawieranego małżeństwa. Muszą być wprowadzone cywilne śluby, uznające wszystkie odłamy judaizmu.”

30 sierpnia 2016 r. minister kultury Miri Regev podczas odwiedzin w osiedlu żydowskim Kedumim w Samarii, powiedział: „Kiedy za dziesięć lat spotkamy się tutaj, obchodząc 50-lecie utworzenia osiedli w Samarii, odkryjemy dwie rzeczy. Po pierwsze, nie będzie tutaj państwa palestyńskiego. A po drugie, w Judei i Samarii będzie co najmniej milion Żydów.”

30 sierpnia 2016 r. Human Rights Watch opublikowała raport mówiący o nadużyciach palestyńskich władz. Okazuje się, że palestyńskie siły bezpieczeństwa aresztują i prześladują dziennikarzy oraz działaczy, którzy ośmielają się krytykować władze Autonomii Palestyńskiej. „Istnieją dowody co najmniej dwóch morderstw, oraz licznych przypadków nękania, zastraszania i fizycznego znęcania się nad każdym, kto ośmieli się ich skrytykować.”

 30 sierpnia 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła mandat międzynarodowych sił pokojowych UNIFIL w Libanie. Siły będą liczyły 11 tys. żołnierzy i obserwatorów, z rocznym budżetem 100 mln USD. Odnowiony mandat mówi, że siły UNIFIL działają w południowym Libanie w celu wdrożenia postanowień Rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1701, która weszła w życie po zakończeniu II wojny libańskiej w 2006 r. Rezolucja mówi, że siły Hezbollahu nie mogą powrócić do południowego Libanu, a cały obszar południowego Libanu ma pozostać wolny od broni i uzbrojonego personelu innego niż armia podporządkowana rządowi Libanu. Ambasador Izraela przy ONZ, Danny Danon powiedział w komentarzu: „Hezbollah nadal się zbroi i rozbudowuje infrastrukturę terrorystyczną w południowym Libanie, przekształcając lokalne wioski w terrorystyczne twierdze. Obiekty użyteczności publicznej, takie jak szpitale, szkoły i meczety, zostały przekształcone w placówki terrorystów i magazyny broni. Dziesięć lat po zakończeniu II wojny libańskiej nadszedł czas, aby usunąć siły Hezbollahu z południowego Libanu i w pełnym zakresie wdrożyć Rezolucję nr 1701.”

31 sierpnia 2016 r. izraelskie siły bezpieczeństwa zamknęły w nocy arabską rozgłośnię radiową Alsanabel, która nadawała antyizraelskie programy z miejscowości Dora w Judei. Skonfiskowano komputery oraz sprzęt nadawczy. Aresztowano 5 osób.

Efraim

z ostatniej chwil

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.