Uncategorized

Wzrost przejawów antysemityzmu

wymaga bardziej zdecydowanego przeciwdziałania – uważają posłowie

  • wezwanie do poprawy skuteczności ścigania i współpracy transgranicznej
  • krajowy koordynator do walki z antysemityzmem w każdym państwie członkowskim
  • historia Holocaustu powinna być nauczana w szkołach
  • każdy objaw antysemityzmu wymaga napiętnowanie przez czołowych polityków
   
Potrzeba więcej determinacji w przeciwdziałaniu antysemityzmowi i mowie nienawiści ©AP Photo/Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Wobec nasilenia się przejawów antysemityzmu, odnotowanego ostatnio w całej Unii, posłowie apelują o bardziej zdecydowane przeciwdziałanie. W czwartek przyjęli w tej sprawie rezolucję.

Mowa nienawiści i przemoc wymierzona w obywateli pochodzenia żydowskiego w Europie są sprzeczne z wartościami UE, wszystkie państwa członkowskie UE muszą więc podjąć środki w celu zapewnienia im bezpieczeństwa – apelują posłowie. Wzywają czołowych krajowych polityków do systematycznego publicznego piętnowania antysemickich wypowiedzi, a państwa członkowskie do wyznaczenia krajowych koordynatorów do przeciwdziałania antysemityzmowi.

Egzekwowanie prawa

Motywy rasistowskie są często uważane za okoliczność obciążającą w przypadku przestępstw kryminalnych. Zasada ta powinna dotyczyć również przejawów antysemityzmu zaobserwowanych w internecie – mówi rezolucja.

Posłowie wzywają w niej również do poprawy współpracy transgranicznej w ściganiu przestępców, a zwłaszcza sprawców aktów terrorystycznych. Policja powinna powołać specjalne jednostki wyspecjalizowane w zwalczaniu przestępczości inspirowanej nienawiścią rasową bardziej efektywne ścigać te tego rodzaju wykroczenia. Postulują też przyjęcie przez wszystkie państwa członkowskie definicji antysemityzmu stosowanej przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Społeczeństwo obywatelskie

Dostawcy dostępu do Internetu i platformy mediów społecznościowych powinny wykazać więcej determinacji w przeciwdziałaniu antysemityzmowi i mowie nienawiści. Historia Holocaustu (Shoah, Zagłady) powinna być nauczana w szkołach, a podręczniki do historii winny przekazywać rzetelny opis historii i życia Żydów i być pozbawione jakichkolwiek oznak antysemityzmu – apelują posłowie.

Priorytety Unii w dziedzinie praw podstawowych

W oddzielnym głosowaniu posłowie wyrazili poparcie dla priorytetów działającej w Wiedniu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018-2022  (540 głosów za, 77 przeciw, 23 wstrzymujące się). Obejmują one kwestie azylu, integracji społecznej imigrantów i uchodźców, inkluzję Romów, walkę z rasizmem i ksenofobią i ochronę danych osobowych.

W rozmowach z Komisją Europejską i Radą, negocjatorzy Parlamentu położyli duży nacisk na konieczność zapewnienia pełnego wglądu Agencji w działania policji i w prawodawstwo antyterrorystyczne w państwach członkowskich w celach kontrolnych. Parlament zobowiązał się powrócić do tej sprawy już wkrótce.

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20170529IPR76235/wzrost-przejawow-antysemityzmu-wymaga-bardziej-zdecydowanego-przeciwdzialania

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.