Polityka

Mesjasz

PIRIS


Wiedza ustępuje najczęściej przed silnymi przekonaniami, czego nieustające przykłady mamy w stosunku do Żydów.

Już wspominałem, że moja przyjaciółka, której dziadka rozstrzelali Niemcy za ukrywanie Żydów, zapytała mnie kiedyś, jak to jest z tym dodawaniem przez Żydów ludzkiej krwi do macy. Wyjaśniłem jej, że religia żydowska nie dopuszcza w ogóle spożywania krwi, stąd nawet rytualny ubój prowadzi się tak, aby usunąć wszelką krew zwierzęcia. Ale pogląd o dodawaniu do macy krwi chrześcijańskich dzieci podziela OBECNIE 25 proc. Polaków.

Antysemityzm podsycany był przez wieki przez Kościół katolicki. Twierdził on, że Żydzi są winni temu że nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza i że wydali go na śmierć (częściej mówi się nawet, że zamordowali), bo ówczesne władze żydowskie go oskarżyły i wydały Rzymianom, a lud wolał żeby zamiast niego uwolniono bandziora Barabasza.

Z Mesjaszem to jest ciekawa historia. Żadna ze świętych ksiąg nie mówi nic o Mesjaszu. Wiara w nadejście Pomazańca (to znaczy „Mesjasz” – Pomazańcami byli królowie żydowscy), który przyjdzie, wygoni nieprzyjaciół Izraela i odtworzy królestwo, pojawiła się prawdopodobnie w czasach niewoli babilońskiej, a więc ponad 2 500 lat temu. Potem się rozprzestrzeniła i niejako uwzniośliła, bo zaczęto wierzyć, że z nadejściem Mesjasza nie tylko odtworzy się królestwo Izraela, ale nastąpi koniec dni, na Ziemi zapanuje pokój, zniknie zło, nie będzie grzechu ani śmierci.

Zaczęto doszukiwać się w Biblii fragmentów, które w zawoalowany sposób mówią coś o Mesjaszu. Przykładem może być fragment o pannie, co porodzi syna, który to fragment został źle przetłumaczony (zainteresowanych odsyłam do książki Artura Sandauera „Bóg, Szatan, Mesjasz i…”). Stąd doszliśmy do dziewiczego poczęcia i innych cudów.

Co do tego czy Jezus jest Mesjaszem – można przytoczyć argument pewnego rabina, którego zmuszono w średniowieczu do publicznej debaty z pewnym zakonnikiem, a ten starał się go przekonać do tej tezy. Rabin powiedział mniej więcej to co napisałem powyżej: – Z nadejściem Mesjasza miał zapanować pokój, zniknąć zło. Wystarczy rozejrzeć się dookoła aby stwierdzić, że nic takiego nie nastąpiło.

Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa, tj. nie rozpoznali w nim Mesjasza i wydali go na śmierć? Po pierwsze, nie wszyscy Żydzi. Po drugie, mogły być powody innego spojrzenia na Jezusa niż teraz się przedstawia. Z wszystkich Ewangelii Kościół katolicki zaakceptował tylko cztery, ale i w tych Ewangeliach można przeczytać interesujące rzeczy.

W jednym z miejsc Nowego Testamentu Jezus mówi, że nie pokój przynosi, lecz miecz.

Przepędził z dziedzińca Świątyni „handlarzy”, ale trzeba wiedzieć, że mieli oni tam stragany, gdzie wymieniali obce waluty na miejscową, która była przeznaczona na kupno zwierząt na ofiary składane w Świątyni. W tym czasie już więcej Żydów mieszkało poza Ziemią Świętą i na święta zjeżdżali z różnych stron świata, dysponując różnymi pieniędzmi. Musieli je wymienić a następnie kupić zwierzę na ofiarę.

Wyobraźmy sobie, że pojawia się teraz jakiś natchniony katolik, wchodzi do Kaplicy Sykstyńskiej i rozwala wszystkie rzeźby i obrazy świętych, wołając że drugie przykazanie w Biblii (pominięte u katolików) mówi: Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. A przedtem rozwala kramy z pamiątkami religijnymi, choćby takimi jak poniższe:

Może jeszcze przepędziłby zbierających na tacę, jako że w świątyni Boga nie powinno zajmować się pieniędzmi. Jak by go potraktowano?

W Jerozolimie Jezus mówi ludziom: – Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Wdaje się też w dysputy z „uczonymi w Piśmie”. Nawet teraz taka wypowiedź, dotycząca zburzenia i szybkiego odbudowania Kaplicy Sykstyńskiej, czy nawet zwykłego kościoła, mogłaby mocno zdenerwować słuchaczy. A jak by wyglądała dyskusja z obecnymi „uczonymi w Piśmie”, np. z abp Michalikiem?

Niedawno pani Gabriela Lazarek wybrała się do kościoła Świętej Barbary w Warszawie. Niedaleko kościoła zbierali się nacjonaliści, szykując się do Marszu Niepodległości. Ksiądz z ambony pozdrowił ONR i mówił o potędze kościoła narodowego. Wtedy pani Lazarek rozwinęła transparent z cytatem z wypowiedzi Jana Pawła II:

 

Wiernym w kościele to się nie spodobało. Próbowali zabrać jej transparent, następnie wywlekli ją z kościoła; musiała uciekać, żeby jej nie pobili. Teraz proszę sobie wyobrazić, że do kościoła przyszedł człowiek, o którym wiadom,o że w Watykanie poniszczył kramy z gadżetami religijnymi, zniszczył obrazy i rzeźby w Kaplicy. A teraz jeszcze rozpowiada na przykład, że trzeba pomóc uchodźcom, wyzbyć się bogactw, a biskupów nazywa faryzeuszami. Czy zapałali by do niego miłością, uznali za proroka? A może by nalegali na schwytanie go i ukaranie np. za obrazę uczuć religijnych?

Zapewne rozpowiadanie przez uczniów Jezusa, że jest on Mesjaszem, było niebezpieczne. Samozwańczy Mesjasze pojawiali się wtedy często w Palestynie, wzniecali bunty przeciw rzymskiej władzy, co pociągało za sobą śmierć zarówno ich jak i ich zwolenników i represje wobec ludności. Tego obawiał się Sanhedryn, któremu zgłoszono to, co mówią zwolennicy Jezusa. Piłat wypytywał Jezusa czy jest królem żydowskim, a na krzyżu przybito przecież tabliczkę z takim napisem, co świadczy o zarzutach jakie postawiono Jezusowi i za co go skazali Rzymianie. Ludzie nie uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem, bo oczekiwali z jego strony cudów, a on nie obronił się nawet przed Rzymianami którzy go bili. Zwątpili w to nawet jego uczniowie.

Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by mi zrobili wyznawcy, gdybym próbował w jakimś kościele przytoczyć słowa Jezusa:

– Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
– Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą.
– Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj.
– Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu.
– A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy.
– A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.
– Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią.
– A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią.
– Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych.
– Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.

PIRS: Mesjasz

Kategorie: Polityka

5 odpowiedzi »

 1. Przeczytałam wpisy angela.bur i Marysi K. (łamana, trudno zrozumiała angielszczyzna) i mam mieszane uczucia. Mam wrażenie, że ktoś tu propaguje własną religię, a może chciałby „nawracać” żydów na chrześcijaństwo? Żydzi tego nie potrzebują! Artykuł sam w sobie jest znacznie ciekawszy.

 2. jJews…always Patronized
  explained as to their ways of being….
  John Paul II truly wise man helped
  many in their forever ignorance
  time for act II and to end those masses
  believing in blood ,matzoh fairy how about it Vatican ?
  How about All the holier than Thou ignoramuses
  show a good will to truly exchange cheap inflaming
  rhetorics with action toward ending that inflammation
  toward Jews.

 3. Ps. Gwoli wyjaśnienia: Izajasz 52- 54; Jeremiasz 23; Dzieje Apostolskie, List do Rzymian 10,17; Rzym.8,31; Ks.Rodzaju 50,20. I inne.
  Bóg kocha Żydów, bo jest wierny na zawsze. Jako ostatni z wierzących będą zbawieni jako pierwsi. Na podstawie miłosierdzia i wierności. Błogosławimy Żydów, my Chrześcijanie oświeceni.

 4. Artykuł dobry. Dodam, Jezus pokazywał na Królestwo duchowe, którego doświadczymy po przejściu z ciała do wieczności w innej postaci, w ciele świetlistym. On sam był pierwszym, Który otwierał tę drogę dla ludzi.
  Jezus nie pochodził całkowicie z ludzi, lecz w połowie po matce- ale nie będę tu wyjaśniać, o tym jest w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Miał od Ojca z Nieba chromosom męski „Y”- tylko jeden. Żył na 24 chromosomach i miał grupę krwi sprawiającą najłagodniejszy charakter pozbawiony walki.
  Raz przejawił gniew, w słusznej sprawie wobec frymarczenia kapłanów z ofiarami, dla wielokrotnego zysku.
  Żydzi nie rozumieli o czym mówił. Nawet kapłani – ci myśleli, że wszystko zaczyna się i kończy w sferze materialnej człowieka. To był błąd. Żydzi byli zbytnio pochłonięci pragnieniem zmiany polityki, gdy tymczasem taka zmiana czy inna też nie chroniła ich przed koniecznością śmierci kiedykolwiek, która stawić musiała ich przed ważnym na wieczność sądem decydującym o dalszym życiu lub śmierci na wieczność.- O czym nie wiedzieli, nie mogli, bo Jezus Chrystus otwierał tę drogę jako Pierwszy.
  Jezus powiedział, ze przyniósł miecz ! Tak, sama Jego Osoba jest sędzią i on ma władzę rozdzielać życie i śmierć, dobro i zło. Kto się do Niego garnie szczerze w opiekę – nie zostanie odrzucony- pokazane zostało wobec „dobrego łotra”.
  Pani Barbara została wyproszona, z powodu dokonanej prowokacji, jakoby miłość do narodu była jednocześnie rasizmem, a tak nie jest. Podobnie jak miłość do własnych dzieci i obrona ich domu nie jest jednocześnie polecaniem pastwienia się lub rugowania dzieci sąsiadów koło nas. A kochanie własnej matki nie jest obelgą dla matki sąsiadów.

  Problem porozumienia i zrozumienia tkwi w mentalności i niewiedzy, w życiu mitami. Obecny czas pozwala na poznanie ze Źródła. Niechęć poznania prawdy nas oskarża, kimkolwiek jesteśmy.

 5. Dobry artykuł! Z jednym zastrzeżeniem: wszystkie cytaty z Ewangelii, które przytoczył PIRIS czyta się w kościołach chrześcijańskich wszystkich głównych wyznań regularnie. W KK czyta się je w ramach trzyletniego cyklu Czytań. Wiele z tych i podobnych tekstów (zależy od Ewangelisty) może zacytować z pamięci każdy w miarę rozgarnięty religijnie katolik.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.