Uncategorized

Tajny powód arabskiego odrzucenia żydowskiego prawa narodowego

Przyslal Adam Mer

autor: Bassam Tawil


Hipokryzja przywódców arabskich obywateli Izraela, którzy teraz protestują przeciwko nowemu prawu o narodowym państwie żydowskim, sięgnęła w ciągu ostatnich kilku dni nowe szczyty.

To są ci sami przywódcy, których słowa i czyny przez ostatnich dwadzieścia lat spowodowały ogromne szkody stosunkom między Żydami i Arabami w Izraelu, jak też interesom ich wyborców, arabskich obywateli Izraela.

Przywódcy izraelskich Arabów, szczególnie członkowie Knesetu, mówią, że są oburzeni nie tylko dlatego, że prawo definiuje Izrael jako ojczyznę narodu żydowskiego, ale także dlatego, że nowa ustawa nie zawiera zwrotu: “pełna równość praw dla wszystkich obywateli”.

Dodanie tych słów byłoby niepotrzebnym powtórzeniem: nowe prawo nie anuluje żadnego poprzedniego prawa ani Deklaracji Niepodległości Izraela, które już to wszystko zawierają. W Izraelu istnieją także inne Ustawy Zasadnicze, które gwarantują wszystkim równe prawa. Na przykład, Ustawa Zasadnicza: Godność i wolność człowieka, uchwalona w 1992 r., stanowi:

“Celem tej Ustawy Zasadniczej jest ochrona ludzkiej godności i wolności, aby w Ustawie Zasadniczej określić wartości państwa Izrael jako państwa żydowskiego i demokratycznego”.

“Fundamentalne prawa człowieka w Izraelu opierają się na uznaniu wartości człowieka, świętości życia ludzkiego i zasadzie, że wszyscy ludzie są wolni; te prawa będą utrzymywane w mocy w duchu zasad przedstawionych w Deklaracji Założenia Państwa Izrael”.

Deklaracja Niepodległości Izraela z 1948 r., na która to nowe prawo oczywiście nie wpływa, także obiecuje równość wszystkim obywatelom, niezależnie od ich wyznania, koloru skóry lub rasy. Stanowi ona:

Państwo Izrael otwarte będzie dla żydowskiej imigracji z Diaspory i będzie wspierać rozwój kraju dla pożytku wszystkich jego mieszkańców. Zbudowane będzie na podstawach wolności, sprawiedliwości i pokoju – tak jak je widzieli prorocy Izraela. Państwo żydowskie zapewni wszystkim swoim mieszkańcom równość społeczną i polityczne prawa niezależnie od wyznania, rasy i płci. Gwarantować będzie wolność wyznania, sumienia, słowa, edukacji i kultury. Chronić będzie miejsca święte wszystkich religii i będzie postępować zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Tak więc, ponieważ istniejące prawa Izraela i jego Deklaracja Niepodległości pozostają niezmienione i gwarantują równe prawa wszystkim obywatelom, co właściwie ukrywa się za wściekłym atakiem przywódców izraelskich Arabów na prawo o państwie narodowym? Czy rzeczywiście niepokoją się o równość, czy może chodzi o coś innego? Odpowiedź można znaleźć w ich wypowiedziach: zasadniczo sprzeciwiają się idei Izraela jako ojczyzny narodu żydowskiego. Dobrze wiedzą, że prawo o państwie narodowym nie wpływa na status i prawa arabskich obywateli jako równych obywateli Izraela.

Weźmy, na przykład, przypadek arabskiego członka Knesetu, Zouheira Bahloula (Unia Syjonistyczna), który w tym tygodniu oznajmił o swoim zamiarze zrezygnowania z miejsca w parlamencie w proteście przeciwko prawu o państwie narodowym. Skarżył się, że Kneset stał się miejscem “mechanicznego zatwierdzania rasistowskiej legislacji”.

Po pierwsze, Bahloul jest ostatnim arabskim obywatelem Izraela, który ma prawo skarżyć się na dyskryminację. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej popularnych dziennikarzy sportowych, wielbiony w równym stopniu przez Arabów i Żydów. Zawsze żył komfortowym życiem w Izraelu – o jakim nie mógłby marzyć w żadnym kraju arabskim.

Po drugie, jeśli Bahloul ma problem z prawem, które definiuje Izrael jako ojczyznę narodu żydowskiego, to co robi w partii o nazwie Unia Syjonistyczna? Skoro zgadzasz się na dołączenie do syjonistycznej partii, nie możesz skarżyć się, kiedy Izrael mówi, że chce być ojczyzną narodu żydowskiego. Czy ktokolwiek na poważnie wierzy, że ten arabski parlamentarzysta przez te wszystkie lata nie wiedział, że syjonizm jest narodowym ruchem narodu żydowskiego, który popiera odrodzenie żydowskiej ojczyzny na terytorium definiowanym jako historyczna Ziemia Izraela?

Calosc TUTAJ

Kategorie: Uncategorized

2 odpowiedzi »

  1. @Ara, to sprawa bardziej złożona. Zgadzam się, oni tak myślą, ale wiedzą też, że tylko w żydowskim Izraelu będą mieli takie prawa i tak wysoką stopę życiową. Przedstawiciele ludności arabskiej w Knesecie muszą się tak oficjalnie zachowywać, bo po prostu boją się o swe głowy. Gdyby któryś z nich powiedział coś innego, coś brzmiącego korzystnie o państwie Izrael i o Żydach, od razu znalazłby się na liście skazanych wyrokiem Allacha. Nie mógłby wyjechać nawet do USA.
    Niestety istnieje też indoktrynacja antysemicka, szczególnie w telewizji arabskojęzycznej.

  2. “Tajny powod” – arabowie izraelscy nie chca nas tutaj w Izraelu. To jest jedyny powod.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.