Polityka

Wiadomosci z Izraela dzien po dniu 24.9 – 25.9

 

 

 


24 września 2019 r.


w nocy około 1250 ortodoksyjnych Żydów modliło się w grobowcu patriarchy Józefa w Nablusie w Samarii. Ich przejazd i modlitwy zabezpieczali izraelscy żołnierze. Podczas nocnego patrolu żołnierze wykryli improwizowany ładunek wybuchowy podłożony przy drodze w rejonie Nablusu. Saperzy zneutralizowali bombę.


. izraelski rząd zatwierdził plan budowy prywatnego szpitala polowego przy przejściu granicznym Eretz, który będzie obsługiwał mieszkańców Strefy Gazy. Budowę i funkcjonowanie szpitala sfinansują międzynarodowy fundacje, które także zapewnią personel medyczny oraz lekarstwa.


premier Benjamin Netanjahu podpisał umowę z przywódcami prawicowych i religijnych partii wchodzących w skład jego bloku wyborczego, że żadna z tych partii nie będzie prowadzić odrębnych negocjacji ani wchodzić do rządu bez innych partii. Zespół negocjacyjny Likudu poinformował, że partia Niebieski i Biały nie wykluczyła wejścia w koalicję rządową, z zasadą rotacji premiera.


wewnątrz partii Niebieski i Biały trwała dyskusja na temat przystąpienia do rządu jedności z Likudem. Propozycji tej przeciwstawia się numer dwa w partii, Jair Lapid, który jest za rządem jedności, ale przeciwko zasiadaniu w rządzie z Netanjahu. Osobną kwestią jest spór Benny Gantza z Netanjahu, który dotyka trzech głównych zagadnień: kto będzie premierem, zastosowania suwerenności w Dolinie Jordanu i transportu publicznego w szabat. Innymi ważnymi żądaniami są małżeństwa cywilne, uchylenie ustawy o zakazie handlu w szabat i zatwierdzenie ustawy dopuszczającej mieszane modlitwy przy Zachodnim Murze. Zespół negocjacyjny stwierdził, że są skłonni zrezygnować tylko z jednej z tych kwestii. Benny Gantz powiedział: “W trakcie kampanii wyborczej wielokrotnie podkreślaliśmy, że jesteśmy za szerokim i liberalnym rządem jedności, który będzie reprezentował całe izraelskie społeczeństwo. Droga do takiej jedności wiedzie przez rozmowy i negocjacje nad rzeczami, które obiecaliśmy społeczeństwu. W negocjacjach z Likudem mamy otwarte serce i duszę. Ale ważne jest, aby wszyscy wiedzieli, że nie poddamy się naszym zasadom ani naszym partnerom. Droga przed nami wciąż jest długa, ale w końcu mam nadzieję, że doprowadzimy do ustanowienia dobrego rządu, który będzie służył interesom państwa Izrael i obywatelom Izraela.”


lider Israel Bejtenu Avigdor Liberman poinformował, że po spotkaniach z zespołami negocjacyjnymi Likudu oraz Niebieski i Biały, jego partia nie wchodzi we współpracę z żadną partią.


Centralna Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do 22. Knessetu, w których Niebieski i Biały uzyskał 33 mandaty, Likud 32 mandaty, Wspólna Lista 13 mandatów, Szas 9 mandatów, Israel Bejtenu 8 mandatów, Zjednoczony Judaizm Tory 7 mandatów, Jamina 7 mandatów, Partia Pracy-Geszer 6 mandatów, Unia Demokratyczna 5 mandatów. Podczas wyborów wykryto nieprawidłowości w 6 lokalach wyborczych: 3 w Jarce, 1 w Sakhnin, 1 w Shafarm i 1 w Arrabie. Zgodnie z decyzją sędziego Hanana Melcera wyniki z tych lokali wyborczych nie zostały uwzględnione w końcowych wynikach wyborów.


2przedstawiciel Hamasu do stosunków międzynarodowych Mousa Abu Marzouq powiedział, że uchodźcy palestyńścy w Libanie znajdują się pod silną presją władz, które usiłują nakłonić ich do emigracji. Różnego rodzaju represje dotykają osoby, które są oficjalnie zarejestrowane jako uchodźcy palestyńscy.


jordański król Abdullah II ostrzegł Izrael przed zastosowaniem suwerenności w Judei i Samarii, dodając, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedynym sposobem na zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Powiedział także, że ogłoszenie takiej suwerenności będzie miało także wpływ na związki Izraela z Jordanią i Egiptem. “Jeśli polityka Izraela będzie obejmować aneksję Zachodniego Brzegu, to będzie to miało duży wpływ na stosunki izraelsko-jordańskie, a także na stosunki egipsko-izraelskie, ponieważ jesteśmy jedynymi dwoma krajami arabskimi, które mają zawarty pokój z Izraelem.”


irański prezydent Hassan Rouhani stwierdził, że Izrael wspiera dżihadystyczną organizację Państwa Islamskiego (ISIS). “Izrael został założony na gruncie ciągłego atakowania praw innych państw, i na co dzień atakuje Liban, Palestynę, a ostatnio nawet Irak, a także Syrię. Na całym świecie nie ma podobnego terroryzmu, który przypominałby działania Izraela. Ci, którzy walczą o wolność swojej ziemi i domów, nie są terrorystami. Ci, którzy udzielają pomocy ISIS są terrorystami. Izrael jest krajem, który opiekuje się rannymi bojownikami ISIS i udostępnia im broń. Jest to niewątpliwy fakt. Powinniście odwiedzić izraelskie szpitale i zobaczyć rannych wojowników ISIS, jak się nimi opiekują. Powinniście zobaczyć broń przejętą od ISIS i przekonać się, że była one wyprodukowane w Izraelu. Amerykańskie media nie ujawniają prawdy amerykańskiej opinii publicznej, dlatego Amerykanie, szczerze mówiąc, nie są zbyt dobrze świadomi realiów panujących w naszym regionie.” Irański minister spraw zagranicznych Javad Zarif stwierdził, że Izrael zaatakował iracką armię: “Te milicje, o których mówicie, że Izrael je zaatakował, są częścią irackiej armii podległej irackiemu rządowi. Izraelczycy atakują elementy irackiej armii, oficjalne wojsko.”


turecki prezydent Tayyip Erdogan przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ porównał działania Izraela do hitlerowskich Niemiec, potępiając “izraelską okupację Palestyny”. Podkreślił, że jedynym sposobem rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest “natychmiastowe ustanowienie niezależnego państwa palestyńskiego z jednorodnym terytorium, na podstawie granic z 1967 r. ze Wschodnią Jerozolimą jako jego stolicą. Każdy inny plan pokojowy nigdy nie zostanie wdrożony.” W swoim przemówieniu Erdogan podniósł mapę przedstawiającą Izrael na przestrzeni lat od 1947 r. do dnia dzisiejszego, pokazując zmniejszające się terytoria palestyńskie. Erdogan powiedział, że państwo żydowskie jest jednym z najbardziej rasistowskich krajów na świecie.


nad ranem izraelska policja aresztowała palestyńskiego ministra spraw Jerozolimy Fadi Al-Demi. Zatrzymania dokonano w jego domu.


25 września 2019 r.


nad ranem izraelska policja aresztowała palestyńskiego ministra spraw Jerozolimy Fadi Al-Demi. Zatrzymania dokonano w jego domu.


przez przejście graniczne Kerem Szalom do Strefy Gazy wjechało 9 ciężarówek ze specjalistycznym sprzętem, który ma posłużyć do rozpoczęcia budowy szpitala polowego. Szpital powstanie na działce o powierzchni 160 akrów w północnej części Strefy Gazy w pobliżu przejścia granicznego Eretz. Będzie on mieścić 16 oddziałów szpitalnych, obsługujących mieszkańców strefy. Budowę i funkcjonowanie szpitala sfinansują prywatne amerykańskie fundusze.


. po południem palestyński terrorysta zaatakował nożem i zranił Izraelkę stojącą na przystanku autobusowym przy mieście Modi’in-Maccabim-Re’ut. Izraelski policjant postrzelił i aresztował napastnika, którym okazał się 14-letni arabski chłopiec.


prezydent Reuven Rivlin powierzył Benjaminowi Netanjahu misję utworzenia rządu. “Po zakończeniu konsultacji z przedstawicielami wszystkich frakcji oświadczam, że ustępujący premier Benjamin Netanjahu otrzymał dziś wieczorem mandat do utworzenia rządu. Po zakończeniu konsultacji ani premier Benjamin Netanjahu, ani były szef sztabu Sił Obronnych Izraela Benny Gantz nie mieli 61 głosów potrzebnych do utworzenia rządu. Celem jest jak najszybsze utworzenie rządu, a zatem na moją decyzję o tym, kto zostanie powołany do misji utworzenia rządu nie miało wpływ to, kto ma większą szansę na utworzenie rządu. Jednocześnie należy powiedzieć, że mając na uwadze wyniki wyborów oraz fakt, że żaden z kandydatów nie otrzymał poparcia 61 mandatów, powierzenie odpowiedzialności za utworzenie rządu jednemu z kandydatów samo w sobie nie jest rozwiązaniem. Takie postępowanie w żaden sposób nie umniejsza odpowiedzialności zarówno obu kandydatów, jak i wszystkich partii, za stworzenie warunków do rozwiązania impasu politycznego, w którym się znajdujemy. Zadanie utworzenia rządu Izraela jest teraz w rękach wszystkich wybranych polityków wszystkich partii. Nie ma znaczenia, komu powierzam to zadanie jako pierwsze, ale jest to wymagane przez prawo. Dlatego podkreślam, że dla dobra całego izraelskiego społeczeństwa ważne jest prawdziwe pragnienie osiągnięcia porozumienia i jedności między sojuszami dużych i małych partii.. Bez tego nie będzie można ustanowić rządu. Powinniście także wiedzieć, że spośród innych przedstawionych przeze mnie propozycji, obu kandydatom zaproponowałem ustanowienie wspólnego rządu. Oznaczałoby to powstanie rządu, w którym żaden blok nie miałby przewagi. Zasugerowałem również, aby zmianie uległo prawo dotyczące urzędu premiera, nadając moc władzy tymczasowego premiera. Wyjątkowość tej roli polegałaby na tym, że ilekroć premier nie będzie w stanie pełnić swoich obowiązków, tymczasowy premier pod każdym względem będzie mógł go zastąpić. Zasugerowałem również zmianę prawa, aby jakikolwiek urlop premiera nie był ograniczony do stu dni. Umożliwiłoby to premierowi sprawowanie urzędu tak długo, jak długo potrzebuje korzystać z urlopu. Jeśli premier skorzysta z urlopu, osoba ta będzie nadal premierem z imienia, ale władza urzędu zostanie przeniesiona na tymczasowego premiera. To była moja propozycja rozwiązania komplikacji politycznych i prawnych, przed którymi stoimy. To była moja oferta i przedstawiam ją tutaj publicznie.” Benjamin Netanjahu zgodził się na propozycję prezydenta Reuvena Rivlina. Netanjahu powiedział: “Wiem, że nie mam większych szans, gdyż moja niezdolność utworzenia rządu jest nieco mniejsza niż Gantza. Jedynym możliwym rządem jest rząd jedności. Benny Gantz i ja możemy utworzyć rząd tylko wtedy, gdy będziemy działać razem.” Wydaje się, że Rivlin celowo upublicznił swój plan, aby wywrzeć nacisk na Benny Gantza i nakłonić go do akceptacji tego planu. Benny Gantz wykluczył możliwość, aby Niebieski i Biały mógł dołączyć do rządu jedności kierowanego przez premiera Benjamina Netanjahu, przeciwko któremu wysuwane są poważne oskarżenia korupcyjne.


wieczorem przewodniczący arabskiej Wspólnej Listy Ajman Odeh ujawnił, że przed spotkaniem z prezydentem Reuvenem Rivlinem skontaktowali się z nim przedstawiciele partii Niebieski i Biały, którzy nakłonili go, aby będąca we Wspólnej Liście partia Balad nie poparła kandydatury Benny Gantza na premiera. W skutek tego powstała sytuacja, że Benjamin Netanjahu prawdopodobnie jako pierwszy otrzyma misję utworzenia rządu.


podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych Israel Katz spotkał się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, który wyraził głębokie zainteresowanie sytuacją polityczną w Izraelu. Israel Katz spotkał się także z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Obaj omówili sytuację polityczną i sytuację bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Chwilę wcześniej Ławrow spotkał się z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem.


szef zespołu negocjacyjnego koalicji Likudu, Jariv Levin powiedział rano, że blok prawicowo narodowy jest gotowy i chętny do rozpoczęcia negocjacji w oparciu o propozycję prezydenta Reuvena Rivlina, że premierem rządu jedności zostanie Benjamin Netanjahu, który w razie wysunięcia oskarżenia o korupcję skorzysta z urlopu niezdolności do pracy. “Uważamy, że wskazany przez prezydenta kierunek jest właściwy. Musimy usiąść do rozmów o szczegółach. Rozumiemy, że jeśli wejdziemy do rządu jedności z Niebieskim i Białym, to Netanjahu nie będzie premierem przez cały okres. Nadszedł czas, aby Niebieski i Biały zrozumiał, że nie ma żadnej innej alternatywy na rząd. To nie jest to, o czym myśleliśmy, ale jest o wiele lepsze niż trzecia runda wyborów, w których może wszystko się zdażyć, i powinniśmy temu zapobiec.” Pierwsze spotkanie zespołów negocjacyjnych Likudu i Niebieski i Biały spodziewane jest na piątek.


rano wybuchły gwałtowne starcia przy arabskiej wiosce Al-Shuweika w zachodniej części Samarii. Około 150 Palestyńczyków obrzuciło kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Aresztowano 32 Arabów.


Efraim

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.