Uncategorized

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że w Izraelu istnieje ruch religijny zwany judaizmem mesjanistycznym (mesjańskim), łączący judaizm i chrześcijaństwo oraz żydowską tradycję?

Judaizm mesjanistyczny (jahadut meszichit, יהדות משיחית) uznaje Jezusa za Mesjasza, ale jednocześnie jest wierny podstawowym zasadom judaizmu i żydowskiej tradycji. Jego obecna forma pojawiła się w latach sześćdziesiątych XX w., kiedy zaczęły powstawać związki wyznaniowe żydów mesjanistycznych, posiadające własny ustrój, teologię i liturgię. Początki tego ruchu należy jednak utożsamiać z tzw. pierwotnym Kościołem lub Kościołem Jerozolimskim (30 lub 33 r. n.e.). Członkowie tego kościoła – żydzi mesjanistyczni, zwani w starożytności Nazarejczykami – łączyli wiarę w Jezusa, jako Syna Bożego z przestrzeganiem zwyczajów żydowskich. Odrodzenie judaizmu mesjanistycznego nastąpiło w 1866 r. w Wielkiej Brytanii. Założono wtedy Hebrajsko-Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii, z siedzibą w Londynie.

Judaizm mesjanistyczny kładzie duży nacisk na nieprzemijalność przymierza, jakie Bóg zawarł z narodem wybranym oraz zachowywanie Prawa Mojżeszowego, ale zreinterpretowanego w duchu Nowego Testamentu. Jedną z charakterystycznych cech tego ruchu jest to, że zrezygnował on w niektórych wypadkach ze stosowania terminologii chrześcijańskiej, a zamiast niej stosuje hebrajskie wyrażenia biblijne. Oto najważniejsze z nich: Ojciec – ha-Abba (האבא), Syn – ha-Ben (הבן), Duch Święty – Ruach-ha-Kodesz (רוח הקודש), Jezus Chrystus – Jeszua-ha-Masziach (ישוע המשיח), Maria/Maryja – Miriam (מרים), Paweł – Sza’ul (שאול). Żydzi mesjanistyczni uznają za żyda tylko taką osobę, której naturalnymi przodkami w linii żeńskiej byli żydzi.

Liczbę współczesnych żydów mesjanistycznych szacuje się obecnie na ok. 1,5 mln. Tworzą oni własne kongregacje, w których uwielbiają Boga poprzez połączenie bogatego dziedzictwa wielowiekowego nauczania Tory. Tworzą również wspaniałą muzykę, która ma niepowtarzalny urok — głęboko zakorzenioną w tradycji Izraela, ale jednocześnie przesiąkniętą duchem Ewangelii. Dobrym przykładem jest tutaj Messianic Jewish Alliance of Israel.

Wiedzę na temat judaizmu mesjanistycznego zebrał Artur R. Juszczak w swojej książce „Judaizm mesjanistyczny. W drodze do kościoła czy do synagogi?” (Kraków 2019), gdzie można znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak doszło do powstania tego ruchu i dlaczego nazywa się go judaizmem oraz kim są żydzi mesjanistyczni i jakie są podstawy ich wiary.

Źródła:

Messianic Jewish Alliance of Israel : https://www.youtube.com/…/MessianicJewishAllia…/featured

Schama Simon, „Historia Żydów od 1000 r.p.n.e. do 1492 r. n.e.”, Poznań 2016.

Autor szkola jezyka hebrajskiego BEPOLIN

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

  1. Pare Groszy. Jednostki. 8n ymi slowam8, swiadkowie Jehowy.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.