Ciekawe artykuly

Francja opowiada się za popierającymi terror politycznymi żądaniami AP, włącznie z żądaniem uwolnienia masowych morderców

René Troccaz i jego mocodawca, prezydent Macron.

Przyslala Katharina Dr.Gasinska-Lepsien

René Troccaz i jego mocodawca, prezydent Macron.
Na spotkaniu z sekretarzem Komitetu Wykonawczego i głównym negocjatorem OWP, Saebem Erekatem, francuski konsul generalny, René Troccaz, określił stanowisko “swojego kraju”, które obejmuje poparcie dla radykalnych żądań politycznych AP, takich jak żądanie uwolnienia z izraelskich więzień wszystkich terrorystów palestyńskich, włącznie z masowymi mordercami. Ponadto francuski konsul generalny powiedział, że Francja popiera uwarunkowanie izraelsko-palestyńskiego porozumienia pokojowego od zalania Izraela milionami palestyńskich uchodźców, co doprowadziłoby do likwidacji Izraela jako państwa żydowskiego.

Według oficjalnej gazety AP, Troccaz poinformował o odrzuceniu przez Francję izraelskiego zamiaru rozciągnięcia swojego prawa cywilnego na Judeę i Samarię, i wezwał do utworzenia palestyńskiego państwa, rozwiązania sytuacji palestyńskich uchodźców i uwolnienia uwięzionych terrorystów:

“Podczas spotkania między [sekretarzem Komitetu Wykonawczego OWP Saebem] Erekatem i francuskim konsulem generalnym René Troccazem, …francuski konsul generalny podkreślił absolutne odrzucenie przez jego państwo [izraelskiej] aneksji i zażądał anulowania jej i rozpoczęcia wiarygodnego procesu pokojowego na podstawie prawa międzynarodowego, międzynarodowych organów i zdefiniowanych argumentów i źródeł kompetencji w taki sposób, że zagwarantują zakończenie okupacji, realizację niepodległego państwa Palestyna, którego stolicą jest Jerozolima Wschodnia w granicach 1967 r., rozwiązania w formie permanentnego statusu z uwzględnieniem kwestii – wśród których główną jest kwestia uchodźców w oparciu o Rezolucję 194 ONZ (patrz nota poniżej – Red.) oraz uwolnienie więźniów”.

 [Oficjalna gazeta AP, “Al-Hayat Al-Jadida”, 3 lipca 2020]

Innymi słowy, dla Francji w porozumieniu pokojowym z Palestyńczykami Izrael musi zgodzić się na rozwiązanie sytuacji palestyńskich uchodźców w oparciu o Rezolucję 194 ONZ. Tę samą Rezolucję, którą AP przytacza jako gwarantującą prawo ponad 5,5 milionów tak zwanych „uchodźców” do zalania Izraela. Ponieważ populacja Izraela wynosi nieco  ponad 9 milionów ludzi, z czego dwa miliony stanowią izraelscy Arabowie, w praktyce to, co proponują Francuzi, jest zniszczeniem Izraela jako państwa żydowskiego.

Następnie, Francja wierzy, że dla osiągnięcia pokoju Izrael musi zgodzić się na “uwolnienie więźniów”. Wśród tych więźniów są masowi mordercy, odpowiedzialni za wiele ataków terrorystycznych, tacy jak Abdullah Barghouti, morderca 67 osób, Ibrahim Hamed, morderca 54 osób, Hassan Salame, morderca 44 osób i setki innych morderców.

Nie jest jasne, dlaczego Francja wierzy, że uwolnienie masowych morderców jest warunkiem wstępnym izraelsko-palestyńskiego pokoju. Ci terroryści zamordowali setki cywilów, wielu z nich z zagranicznym obywatelstwem. Żądanie uwolnienia terrorystycznych morderców jest nie tylko wezwaniem do podważenia sprawiedliwości, ale jest bezpośrednim wyrazem poparcia dla terroryzmu.

Bliższe przyjrzenie się francuskiemu stanowisku ujawnia niepokojącą rzeczywistość.

Tuż przed spotkaniem Troccaza z Erekatem AP opublikowała swoje żądania w oczekiwaniu na decyzję Izraela o rozciągnięciu izraelskiego prawa cywilnego na pewne części Judei i Samarii. Stanowisko Francji, wyrażone przez Troccaza, jest wyłącznie przyjęciem przez Francję żądań AP:

“Niedawno palestyńskie kierownictwo nasiliło swoje międzynarodowe kontakty w celu zapobieżenia aneksji i przygotowania do [międzynarodowej] konferencji pokojowej, włączającej członków międzynarodowego Kwartetu (tj. USA, UE, Rosji i ONZ) i przekazało tym państwom bezpośredni komunikat: Przeprowadzenie międzynarodowej konferencji pokojowej z pełnymi kompetencjami pod międzynarodowymi auspicjami, uwzględniającej prawo międzynarodowe i międzynarodowo uzgodnione źródła władzy, żeby zrealizować rozwiązanie w postaci dwóch państw, zakończyć izraelską okupację, osiągnąć narodową niepodległość dla państwa Palestyna w granicach z 1967 r. z Jerozolimą Wschodnią jako stolicą, rozwiązaniem [sprawy[ uchodźców zgodnie z Rezolucją 194 ONZ i uwolnieniem wszystkich więźniów”.

[Oficjalna gazeta AP, „Al-Hayat Al-Jadida”, 19 czerwca 2020]

Innymi słowy, jako część uczestnictwa w izraelsko-palestyńskich staraniach o pokój Francja po prostu przyjęła w całości narrację AP i teraz uwarunkowuje osiągnięcie pokoju od popełnienia przez Izrael narodowego samobójstwa.

Zauważywszy oczywiste podobieństwo między stanowiskiem Francji wyrażonym przez francuskiego konsula generalnego, a punktami AP, Palestinian Media Watch wysłała prośbę do francuskiego konsulatu generalnego, by potwierdził, że cytat z oficjalnej gazety AP istotnie odzwierciedlał wypowiedzi Troccaza podczas spotkania z Erekatem. W momencie pisania niniejszego francuski konsulat generalny jeszcze nie odpowiedział. Zakładając, że gdyby wypowiedzi przypisywane konsulowi były niepoprawne, to chciałby sprawę skomentować, rozsądne jest założenie, że cytat jest poprawny.


Rezolucja 194 ONZ
 (Rozdział 11, 11 grudnia 1948) stanowi, że “uchodźcy, którzy pragną powrócić do swoich domów i żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami, powinni mieć dozwolone zrobienie tego w najbliższym praktycznie terminie i odszkodowanie powinno być wypłacone za własność tych, którzy nie zdecydują się na powrót”. Palestyńscy przywódcy argumentują, że znaczy to, iż wszyscy Arabowie, którzy opuścili Izrael podczas wojny (setki tysięcy) i ich potomkowie (kilka milionów) mają “prawo powrotu” do Izraela. Izrael argumentuje, że rezolucja mówi tylko o ograniczonym powrocie i tylko pod pewnymi warunkami, szczególnie skupiając się na słowach „pragną powrócić… i żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami”.  


PA claim: France adopts PA’s terror-supporting political demands including call to free mass murderers

Palestinian Media Watch, 14 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

PS. Rzecznik francuskiego Konsulatu Generalnego w Jerozolimie już po publikacji tego artykułu przesłał email: „Te doniesienia są nieścisłe. Stanowisko Francji jest publicznie dobrze znane. Nie będziemy więcej komentować tych dwustronnych rozmów.”

Tak więc, czytelnicy mogą to sobie interpretować wedle uznania. No bo, jeśli nieścisłe, to wymagałoby sprostowania, a jeśli nie wymaga sprostowania, to może nie tak bardzo nieścisłe.


Maurice Hirsch

Publicysta Honest Reporting.


http://www.listyznaszegosadu.pl/m/notatki/francja-opowiada-sie-za-popierajacymi-terror-politycznymi-zadaniami-ap-wlacznie-z-zadaniem-uwolnienia-masowych-mordercalw

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.