Uncategorized

Car i nauczka z wojny na Bliskim Wschodzie

tsar_nicholas_ii_1896_by_kraljaleksandar-d5ygjweJakie są zasady totalnej wojny w Syrii, i w ogóle na “wiosennym” Bliskim Wschodzie? To, co w przeszłości było skierowane przede wszystkim przeciw Izraelowi, wojna totalna, skierowane jest dziś do wnętrza świata arabskiego. Miecz zwrócony w przeszłości na zewnątrz, teraz zwrócił się do wewnątrz i trawi sam siebie. Powszechna mobilizacja, skierowana przeciw Izraelowi, okazuje się być obosiecznym mieczem państw arabskich, bo ta mobilizacja obejmuje społeczeństwa wrogie sobie nawzajem i dzięki temu wszyscy są uzbrojeni. Na zdjęciu: ostatni car, Mikołaj II .

O okrucieństwie : Ostatni car i wnioski z totalnej wojny na Bliskim Wschodzie.

Mikołaj II, wielki car rosyjski, ten, którego panowanie było “z łaski Boga” (Gracja Dei), lubił nowoczesny wynalazek – fotografię. On i jego małżonka, caryca Aleksandra, wraz z pięciorgiem dzieci – Olgą, Tatianą, Marią, Anastasją i Aleksym, znajdują się na tysiącach zdjęć. Wynalazek ruchomych obrazów pozwolił im na pojawianie się na płótnie w kinach, dzięki czemu podnosili swą popularność.

Ale, rewolucja 1917 roku, na tle brutalnych demonstracji setek tysięcy strajkujących, zmusiła cara do abdykacji i tak nadszedł kres 300 lat panowania dynastii Romanowych w Rosji. Najpierw umieszczono rodzinę we wspaniałym pałacu Aleksander w Sant Petersburgu. W sierpniu 1917 roku przeniesiono ich na Sybir, tam warunki ich życia były do przyjęcia, i tam przebywali w czasie rewolucji bolszewickiej. W listopadzie 1917 roku rząd bolszewicki przeniósł ich do Jekaterinburga, na Uralu, w potworne warunki. W nocy, pomiędzy 17 a 18 czerwca sprowadzono ich do piwnicy domu ich miejsca pobytu i tam dokonano egzekucji, zastrzelono ich wraz z lekarzem i kilkoma służącymi. Tak stał się car Mikołaj II (1868-1918) ostatnim carem Rosji .

Od wówczas zagadką było, gdzie są ich ciała. Dopiero w 1991 roku znaleziono je i zidentyfikowano z calą pewnością badając DNA, ale brakowało ciał dwojga dzieci. W 2008 roku odkryto je w pobliskim miejscu. Cała rodzina Romanowych została znaleziona i okazało się ostatecznie, że fałszywa była pogłoska, jakoby księżniczka Anastasja ocalała.

Dlaczego wykonano egzekucję na bezsilnych Romanowych? Dlaczego nie zezwolono im na opuszczenie kraju, jak innym rodzinom królewskim, które odsunięto od tronu? Z przyczyn totalnego pojęcia wojny. Bolszewicy obawiali się, że dynastia Romanowych powróci do władzy i woleli nieodwracalnie zniszczyć zarzewia tego powrotu. Pojęcie wojny totalnej zakłada, że nie wolno ignorować przeciwnika także wówczas gdy jest słaby, bo nadejdzie dzień w którym znów stanie się niebezpieczny. Dokładnie tak postąpiono w Libii wobec Kaddafiego i jego ludzi, tak chcą tłumy w Egipcie postąpić z Husni Mubarakiem (napisane trzy lata temu O.D.), to samo oczekuje Baszszara al Asada i on z tego zdaje sobie sprawę. Taka jest wojna totalna.

Współczesny świat, po wojnach światowych, pierwszej i drugiej, wyobrażał sobie, że pojęcie wojny totalnej skończyło się ze stworzeniem ONZ-u i jego, czasami lunatycznymi instytucjami, z ustalaniem konstytucji, i Deklaracją praw Człowieka . Totalna zagłada Zydów była jednym z bodźców do ustanowienia instytucji ONZ-u.

Ale wojna totalna powraca, od tamtych czasów wciąż podnosi straszny łeb, bo czyż wojna wyzwoleńcza w 1948 roku nie była wojną totalną w której by nas wymordowano jeślibyśmy nie zwyciężyli? A wojna sześciodniowa czyż nie była dla nas wojną totalną? Wojna w Wietnamie? w Korei? Potworne i ciągłe wojny w Afryce? Bośnia i jej projekcje ? A teraz jest w Jemenie, Libii, Syrii, i szykuje się jeszcze w innych państwach arabskich, które przywróciły ten styl wojowania w całej jego potwornej okazałości.

Baszar el Assad wie, że jeśli przegra – będzie zaszlachtowany. Allawici i ich sojusznicy Druzowie, chrześcijanie i Turkmeni w Syrii wiedzą, że jeśli przegrają, będą zaszlachtowani. Z drugiej strony powstańcy wiedzą, że jeśli przegrają, będą zaszlachtowani. Co za straszna lekcja. Co będzie ze zwycięzcą – nie wiadomo, lecz absolutnie pewne jest co się stanie z pokonanym. Wojna totalna nie jest o ideologię ani o cele polityczne. Jest ona o samo istnienie.

Totalna wojna stanowi, że nie wolno być miłosiernym, i należy zetrzeć wrogów, aż do ostatniego. Zasadą jest: postępujcie ze swymi wrogami tak jak oni by postąpili z wami. Wojna totalna stanowi, że nie wolno zostawić wrogowi nadziei, bo nadejdzie dzień w którym się zemści, nawet jeśli dziś jest słaby. Tak prowadzono wojny w przeciągu tysięcy lat i tak Mizrach ha’Tichon* powrócił do najpierwotniejszych definicji sztuki wojennej: absolutne zwycięstwo nad wrogiem, a nie zdobycie celu. Nie jest to już wojna o “umiarkowanej intensywności” lecz odwrotnie, jest to wojna o możliwie najwyższej intensywności. Jest to wyzwanie.

W wojnie totalnej, według Klauzewitza, używa się wszystkich środków i wszystkich zasobów, a my dodamy jeszcze: jądrowych, i stąd powszechny strach, że Iran jądrowy zobowiąże także Saudię, Turcję, Egipt, i jeszcze inne państwa do natychmiastowego uzbrojenia się w broń jądrową. Owszem, irańska broń jądrowa grozi przede wszystkim, a może głównie, sunnitom. Ponieważ gorączka religijno-ideologiczna jest wysoka z każdej możliwej strony, każdy z nich jest przekonany, że Bóg jest po jego stronie i dlatego można sobie pozwalać na wszystko, z łaski Boga, (Gratia Dei).
pic_NickolasNajdziwniejsze, że car Mikołaj II był nie tylko ofiarą wojny totalnej, lecz on sam ją spowodował. Ogłoszenie ogólnej mobilizacji, o której zadecydował bez rozeznania w sytuacji, w lipcu 1914 roku, spowodowało wydanie wojny przez Niemcy, i włączenie się Rosji do wojny sierpniu 1914 roku. Rosja poniosła ogromne szkody.

W tle: rzadkie nagranie hymnu carskiego “Boże chroń Cara” z roku 1915, na tle zdjęć ostatniej carskiej rodziny. Kompozytor Maurice Jarre włączył ten chymn do dźwięku w filmie “doktor Ziwago” (1965).

Strzał (kadr) pierwszy: nowoczesne zasady prowadzenia wojen, czyli nieangażowanie ludności cywilnej, angażowanie czynników neutralnych, jak czerwonego Krzyża, pomocy humanitarnej, międzynarodowe konwencje genewskie, zakaz ludobojstwa – te wszystkie zasady już nie istnieją. W totalnych wojnach nie rozróżnia się pomiędzy wojującymi żołnierzami i ludnością cywilną. Wszyscy uczestniczą, wszyscy zabijają i są zabijani.

Strzał drugi: to, co miało być w przeszłości przede wszystkim przeciw Izraelowi, czyli wojna do ostatecznego końca, zwróciło się dziś wewnątrz, przeciw światu arabskiemu. Powszechna mobilizacja przeciw Izraelowi stała się obosiecznym mieczem zwróconym przeciw państwom arabskim. Bo powszechna mobilizacja obejmuje społeczeństwa nawzajem sobie wrogie i w ten sposób wszyscy są uzbrojeni. Miecz zwrócony w przeszłości na zewnątrz teraz zwraca się do wewnątrz i trawi sam siebie.

Strzał trzeci: instytucje międzynarodowe, jak ONZ, już się nie liczą, bo zawsze znajdą się mocarstwa popierające którąś ze stron. Pojęcie “pokoju”, które Karta ONZ-u stara się propagować, staje się groteską, narzędziem w rękach stron walczących. Dyplomacja jest bezradna, sankcje bezzębne.

Strzał czwarty: w taki rodzaj brutalnej wojny nie wolno się włączać, bo kto się włącza ściąga na siebie niekończący się ogień, obracający wszystko w popiół. Wojna w której nie ma względów humanitarnych, takie uczynki będą zrozumiane jako akt wojenny przez którąś ze stron. W tego rodzaju wojnie humanitaryzm jest rozumiany jako działanie drogą oszustwa, tak jak to czynią wobec nas pokolenia Palestyńczyków. Właśnie dlatego nikt nie chce się wtrącać do totalnej wojny w Syrii. Wszyscy wiedzą, że jest straszna.

Strzał piąty: Należy ignorować każdą przyjazną propozycję którejkolwiek ze stron walczących, bo gdy jest słaba będzie próbować wszystkiego, włącznie z kłamstwem i obłudą. Potem, gdy się wzmocni, gorzka będzie jej zemsta. Ostrożność jest wymogiem realnej sytuacji, bo w tego rodzaju wojnie najpierw pożerani są naiwni, a w przeciągu historii Zydzi najczęściej byli z naiwnymi.

Strzał szósty: Niemożliwe jest wstrzymanie wojny totalnej w połowie drogi, z miłosierdzia, albo w nadziei na pojednanie, bo podtrzymujemy tym determinację strony przeciwnej i wzmacniamy jej wrogość. Kto uczestniczy w takiej wojnie nie ma rady, lecz ją dalej ciągnąć. Jest to tunel jednokierunkowy, w którym, od momentu wejścia do tego tunelu, nie można się zatrzymać ani wycofać.

Strzał siódmy: Z tych przyczyn wojny totalne ciągną się latami, bo niemożliwe jest ich zaprzestanie. Kto przestaje – prawdopodobnie zapłaci zagładą etniczną i zupełnym wyniszczeniem i to wiąże czas z wojną. Tak było w wojnie cywilnej w Libanie, która ciągnęła się przez 14 lat (1975-1989). Jak może taka wojna skończyć się bez totalnego rozwiązania? Absolutnym wzajemnym wycieńczeniem wszystkich walczących stron. Nie ma innej drogi i nie pomogą żadne międzynarodowe starania.

Strzał ósmy: W wojnie totalnej okres pertraktacji jest niebezpieczny, bo strona która uzyskała częściowe zwycięstwo, może je stracić. Z tego powodu strony unikają wejscia w pertraktacje przed osiągnięciem absolutnego zwycięstwa. Pertraktacje są fragmentem wojny totalnej.
n2Kto spowodował pogromy w Kiszyniowie w latach 1903 – 1905 ?
Gazeta w Kiszyniowie, która podpuszczała przeciw Zydom,
była opłacana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych cara Mikołaja II.
Zarówno rząd jak i cerkiew zganiły te pogromy. Ale dyskretnie car Mikołaj
wyraził zadowolenie z pogromów bo, jak powiedział, antysemityzm
jest doskonałym narzędziem do zjednoczenia narodu w poparciu reżimu.

49 Zydów zamordowano w 1903 roku, następnie 29 w roku 1906, zmarli torturowani okrutną śmiercią, setki poraniono i tysiące żydowskich miejsc pracy obrabowano i zniszczono. Pod wpływem tego Chaim Nachman Bialik napisał znany poemat “W mieście mordu”. Te pogromy spowodowały zwrot i rozkwit historii syjonizmu i były przyczyną sprzyjania Zydów ruchowi komunistycznemu i przeciwnikom cara. Owszem, Zydzi byli szlachtowani w dziejach historii.

Ktoś tęskni ?

Strzał dziewiąty: myśleliśmy, ze nowoczesne media powstrzymają tego rodzaju wojny, za pomocą filmików Youtube. Odwrotnie, walczący wykorzystują okropne filmy, każdy ze swego punktu widzenia i w ten sposób technologia tylko przyspiesza ten horror, nie powstrzymuje. Celem tych filmów jest sterroryzowanie przeciwnej strony, sparaliżowanie jej. Rezultat: okrucieństwo każdej ze stron jest rozpowszechniane i tylko przyspiesza zemstę przeciwnej strony. Media jeszcze bardziej rozpalają tę wojnę, nie hamują jej.

Strzał dziesiąty: Teza, że wroga należy zniszczyć do końca, pojawia się już u Sun Zi w jego “Sztuce Wojennej”, IV wiek p.n.e. Sun Zi rzecze: nie wolno litować się i nie jest to kwestia osobista. Pojęcie “miłosierdzia” w wojnie totalnej przemienia się u Sun Zi na wroga własnego istnienia i dlatego dozwolone są wszystkie straszne uczynki: morderstwo, tortury, gwałt i terror. Ta teoria twierdzi że:

litość jest grzechem; nienawiść jest życiem,

miłosierdzie sprowadza zemstę; zemsta sprowadza spokój.

Problem w tym, że każda ze stron w Syrii tak myśli i dlatego tam zemsta prowadzi do zemsty, w nieskończenie powtarzających się cyklach.

Im bardziej “wiosna arabska” (to nieszczęsne pojęcie liczy już rok istnienia) się rozprzestrzenia, tym bardziej krwawiące społeczeństwo arabskie staje się wyzwaniem nie tylko dla swego rejonu, lecz wobec samego europejskiego pojęcia granic wojny. Jest to wyzwanie wobec racjonalności i wniosków które ludzkość wyciąga z setek lat wojen. I tak ulatnia się ponad pięćdziesiąt lat istnienia “praw człowieka”, jakby ich nigdy nie było, powracając do praw dżungli i najciemniejszych perwersji człowieka. Nowoczesność, Zachód, logika, wszystko się ulatnia wobec totalnej wojny, która powróciła i wobec potężnych uczuć, które w sobie zawiera. Teraz już wiemy, że ten kto myślał, że historia się skończyła, nic nie rozumiał. On sam się skończył w nieogarnionym morzu historii której okrutność po prostu nie ma kresu.

A wniosek dla nas? rozumieć co się dzieje dookoła, wchłaniać to i być silnym.

19.3.2012

Obrazek

Dr Guy Bechor

* Mizrach ha Tichon : Bliski Wschód i północna Afryka, penetruje w kierunku czarnej Afryki. O.D.

Dr. Bechor heads the Middle East Division at the Lauder School of Government. He has written several books and academic articles on Arab civil law and the politics and history of the Arab Middle East. Dr. Bechor has served as a lecturer and consultant to the IDF, Israel Police and Israeli Ministry of Foreign Affairs. He helped establish the Arabic website of the Yedioth Aharonot daily newspaper and has been an Arab affairs commentator for leading newspapers and TV stations like CNN, Al-Jazeera and the BBC. Dr. Bechor is a member of the Israeli Bar Association and the Israeli Press Council.

Tłumaczenie z hebrajskiego przez Olgę Degani

Wszystkie tlumaczenia Oli znajdziesz jak

KLIKNIESZ TUTAJ

http://www.fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=9669
♫ Anthem of Russian Empire♪ ( 1915 record) Nicolas 2 tribute

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.