Polityka

Wiadomosci z Izraela dzien po dniu

1 lutego 2019 r.


rano izraelska delegacja ratunkowa powróciła z Brazylii. Przeprowadziła ona szereg misji ratowania zaginionych ludzi na terenach objętych katastrofalną powodzią po przerwaniu tamy. Pomagano w lokalizowaniu i ratowaniu osób uwięzionych w ruinach domów. Udzielono także wsparcia innowacyjnymi technologiami lokalnym władzom.


 wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikołaj Mładenow przybył do Strefy Gazy, aby przedyskutować sposoby realizacji porozumień między Izraelem i Hamasem oraz zapewnić spokój na granicy z Izraelem. Przywódca polityczny Hamasu, Ismail Hanijeh, określił to spotkanie jako „bezprecedensowe”, ale nie podał żadnych szczegółów.


 około 10 tysięcy Palestyńczyków demonstrowało wzdłuż ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy. Rzucano kamieniami i bombami zapalającymi, oraz podejmowano próby uszkodzenia płotu granicznego. W starciach rannych zostało 32 Palestyńczyków.


rzecznik palestyńskiego przewodniczącego, Nabil Abu Rudeineh powiedział: „Zawieszenie pomocy naszym obywatelom, w tym krytycznym sektorom, takim jak zdrowie i edukacja, będzie miało negatywny wpływ na wszystkich, stworzy negatywną atmosferę i zwiększy niestabilność.”


. specjalny wysłannik USA ds. negocjacji międzynarodowych Jason Greenblatt skrytykował najnowszą wypowiedź palestyńskiego rzecznika prasowego Nabil Abu Rudeineh. „Po pierwsze – pomoc ta została obcięta, a nie tylko zawieszona, na prośbę Autonomii Palestyńskiej, ponieważ nie chciała podlegać amerykańskim sądom, co wymagałoby od niej płacenie odszkodowań obywatelom Stanów Zjednoczonych zabitych przez palestyńskich terrorystów, gdyby uznano Autonomię Palestyńską za winną. Po drugie – Autonomia Palestyńska ma pieniądze na zdrowie i edukację, ale musi mądrze wykorzystać swoje pieniądze. Przykład: przestańcie wynagradzać terrorystów, którzy zabijają Izraelczyków. To uratuje fortunę Autonomii Palestyńskiej. Możecie również współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i innymi podmiotami, aby poprawić swoją gospodarkę i wtedy będziecie potrzebować coraz mniejszej pomocy zagranicznej. Po trzecie – Palestyńczycy są zbyt sprytni, i chcą nadal żyć jako ofiary i poszkodowani, a w rezultacie być odbiorcami zagranicznej pomocy. Dopóki nie znajdzie się rozwiązanie polityczne, być może będzie to nasz plan pokojowy, Autonomia Palestyńska musi skupić się na pomaganiu Palestyńczykom w prowadzeniu lepszego życia. Obwinianie innych nie działa. Nigdy nie będzie działać. Po czwarte – zagrożenia związane ze wzrostem niestabilności. Jeśli Autonomia Palestyńska nie otrzymuje tego, czego chce, w tym przypadku pieniędzy, zaczynają być uciążliwi nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla większości krajów na świecie, z którymi rozmawiałem w minionych dwóch latach. Panie Abu Rudeineh: czas na poważną pracę nad pokojem i pracę nad pomaganiem Palestyńczykom. Stare wiadomości i metody już nie działają – nie w Stanach Zjednoczonych, i także nie w wielu innych krajach. To tylko kwestia czasu, dopóki inne kraje nie powiedzą wam tego głośno.”


3 lutego 2019 r.

do izraelskich mediów przeciekł tajny raport przedłożony przed sześcioma miesiącami w parlamentarnej komisji spraw zagranicznych i obrony, w którym gen. Icchak Brick ostrzega, że siły lądowe nie są przygotowane do kolejnej wojny. W raporcie tym zacytowano słowa gen. Jaira Golana, który ostrzegł, że naczelne dowództwo armii uważa siły powietrzne i wywiad jako wystarczające do wygrania wojny, a w konsekwencji tego zaniedbuje siły lądowe. „Jednak siły powietrzne, nawet z precyzyjnie sterowanymi rakietami, nie mają zdolności powstrzymania ostrzału rakietowego, a jedynie manewr sił lądowych może to osiągnąć. Podczas operacji Obronna krawędź w Strefie Gazy w 2014 r. lotnictwo użyło 1200 bomb i precyzyjnych rakiet, niszcząc kolejne cele kosztem setek milionów szekli i nie osiągając żadnych rezultatów, a wszystko tylko po to, by złagodzić frustrację związaną z niemożliwością zakończenia wojny przez 52 dni. W tym czasie siły lądowe posiadały plany wejścia do Strefy Gazy, i żołnierze byli do tego przeszkoleni. Jednak brak zaufania do sił lądowych i strach przed stratami spowodowały, że nie przeprowadzono żadnego manewru lądowego. W przyszłej wojnie bez przeprowadzenia operacji lądowej na terytorium wroga, aby powstrzymać ostrzał rakietowy, wielkość strat na froncie domowym może być zbyt trudna do zniesienia, a opinia publiczna będzie tym zszokowana do tego stopnia, że wojna Jom Kippur będzie wydawać się spacerkiem w parku. Podczas operacji wojskowej w 2009 r., Siły Obronne Izraela również nie przeprowadziły właściwego manewru na terytorium wroga. Przywództwo polityczne i wojskowe ograniczyło się do ataków powietrznych, pozostawiając tysiące żołnierzy i czołgi na granicach Strefy Gazy, bez wysyłania ich do akcji. Około dwa lata później, podczas operacji Obronny brzeg działania lądowe ograniczono jedynie do obszaru przygranicznego, koncentrując się wyłącznie na jednym tylko zadaniu – zneutralizowaniu ofensywnych tuneli Hamasu. Nawet po drugiej wojnie w Libanie w 2006 r. nie przeprowadzono żadnych dochodzeń i nie wyciągnięto lekcji, a przesłanie przychodzące od naczelnego dowództwa stawało się coraz bardziej wyraźne, że armia to tylko lotnictwo. To katastrofalny sposób myślenia, który ma poważne konsekwencje dla młodszego pokolenia dowódców, których determinacja się rozpada. Standardy sił lądowych zostały zredukowane do najniższego poziomu, jaki istnieje. Nie ma dążenia do doskonałości. Nie ma dyscypliny i brak wymogu zaangażowania się. Każdy oficer pracuje tak, jak rozumie. Dowódcy nie muszą tłumaczyć się z niczego na temat ich niskiej wydajności, ponieważ nikt nie ustanawia najniższego standardu. Tracimy zdolność do naprawiania rzeczy, ponieważ młodsze pokolenie nie wie, co to są wysokie standardy. Powoduje to nieodwracalne szkody w zaufaniu dowódców do nich samych, ich własnych zdolności i zdolności do wygrywania.” Inny wysoki oficer powiedział, że „siły lądowe są w bardzo złym stanie, dowództwo sił lądowych nie działa, nie ma autorytetu ani odpowiedzialności, oraz występują poważne problemy z gotowością bojową sił lądowych. Praktycznie brakuje dowództwa sił lądowych. Nie ma ogólnej perspektywy, a armia jest niezdyscyplinowana. Cyfrowy system dowodzenia i kontroli służący do kierowania żołnierzami na polu walki, nie jest w pełni gotowy. Istnieją poważne problemy ze szkoleniem i utrzymaniem najlepszych dowódców w armii, a wzmacniane jest tylko wywiad oraz siły powietrzne. Siły lądowe zostały zapomniane. Jest to konsekwencja sposobu myślenia, aby w następnej wojnie nie używać sił lądowych, a zatem jednostki operacyjne nie są odpowiednio przygotowane.”


4 lutego 2019 r.


rano grupa 5 Palestyńczyków przekroczyła barierę graniczną w południowej części Strefy Gazy, po czym zostali natychmiast zatrzymani przez izraelskich żołnierzy. Znaleziono przy nich nożyce do cięcia drutu oraz różne noże.


ministerstwo obrony poinformowało, że rozpoczęło prace nad budową nowej bariery granicznej wzdłuż granicy ze Strefą Gazy. Nowa bariera powstanie nad podziemnym murem, i będzie miała wysokość około 6 metrów. Jej celem jest uniemożliwienie terrorystom przenikanie ze Strefy Gazy na terytorium Izraela.


 ministerstwo ds. strategicznych i dyplomacji publicznej opublikowało raport ujawniający ponad sto powiązań pomiędzy międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi Hamas i Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny z co najmniej trzynastoma międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kampanią bojkotu Izraela. Organizacje terrorystyczne wykorzystują w ten sposób sieć organizacji pozarządowych jako swoją dodatkową taktykę w walce z państwem Izrael. Ustalono, że około 30 znanych terrorystów zajmuje kierownicze stanowiska w tych pozarządowych organizacjach, dzięki czemu prowadzone są akcje zbierania funduszy itp. Różne fundusze europejskie oraz fundacje filantropijne przekazały tym organizacjom miliony euro. Izraelski raport wymienia nazwy organizacji pozarządowych oraz wymienia nazwiska terrorystów zaangażowanych w ich działalność. Minister bezpieczeństwa publicznego Gilad Erdan wezwał przywódców europejskich do zerwania wszelkich związków z tymi grupami i organizacjami.


 wieczorem austriacki prezydent Alexander Van der Bellen odwiedził Zachodni Mur w Jerozolimie.


 rano palestyński terrorysta uzbrojony w nóż usiłował wejść do Grobowca Patriarchów w Hebronie, w Judei. Został aresztowany i przyznał się, że zamierzał przeprowadzić atak terrorystyczny.


amerykański prezydent Donald Trump po konsultacjach z senatorem Lindsey Grahamem zgodził się spowolnić wycofanie amerykańskich oddziałów z Syrii o trzy miesiące. Trump podkreślił, że nie będzie nalegał na całkowite wycofanie sił amerykańskich z Syrii, przynajmniej nie od razu. Powiedział, że koalicja kierowana przez Stany Zjednoczone wyzwoliła niemal całe terytorium Syrii i Iraku spod panowania grup terrorystycznych, i dzięki temu większość amerykańskich żołnierzy będzie mogła być wkrótce wycofana. Dodał jednak, że Stany Zjednoczone zachowają swoją obecność w bazie wojskowej Al-Tanf we wschodniej części Syrii. Wycofywanie amerykańskich oddziałów z Syrii przebiega właśnie poprzez bazę Al-Tanf, a następnie poprzez Irak. Jednym z powodów opóźnienia pełnego wycofania żołnierzy są obawy o bezpieczeństwo Izraela. „Musimy chronić Izrael. Musimy chronić także inne wartości, jakie mamy. Jeśli będziemy musieli, to wrócimy. Posiadamy bardzo szybkie samoloty i mamy bardzo dobre samoloty transportowe. Możemy bardzo szybko powrócić. Posiadamy bazę w Iraku, i jest to fantastyczna baza. Byłem tam niedawno, i nie mogłem uwierzyć, że dzięki naszym pieniądzom wybudowano takie wspaniałe pasy startowe. Rzadko można napotkać coś podobnego. Dlatego powoli wycofujemy się z Syrii, i jeśli będzie taka potrzeba ponownie uderzymy kalifat.”


prezydent Reuven Rivlin spotkał się z austriackim prezydentem Alexandrem Van der Bellena. Obaj prezydenci odwiedzili Instytut Jad Vashem. Prezydent Austrii powiedział: „Austria i Izrael mają wyjątkową historię, a Theodore Herzl, wielki Austriak, jest wizjonerem państwa żydowskiego, duchowym ojcem państwa żydowskiego. Straszna historia również nas łączy. Dziesiątki tysięcy austriackich Żydów zostało zamordowanych przez nazistowski reżim, a wielu innych zostało wygnanych i znalazło nową ojczyznę – zbudowali swój kraj i walczyli w wielu bitwach. Mówię to otwarcie: Austria ponosi wspólną odpowiedzialność za Holocaust. Wielu obywateli Austrii było wśród sprawców i pochylamy głowy przed ofiarami w pokorze i skromności. Zbyt późno podzieliliśmy naszą odpowiedzialność, co spowodowało trudności w naszych relacjach na początku, ale dzisiaj Izrael jest bastionem wolności i stabilności tutaj na Bliskim Wschodzie. Naszym celem jest zapewnienie, aby Żydzi wszędzie czuli się bezpiecznie. Naszym obowiązkiem jako Austriaków wobec ofiar Holocaustu jest zapewnienie, aby Izrael żył w pokoju.”


ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon wraz z grupą około 40 ambasadorów delegacji w ONZ, odwiedził północną granicę izraelsko-libańską, pokazując dyplomatom miejsca odkrytych tuneli terrorystycznychHezbollahu. „Ważne jest, aby to zrozumieć, ponieważ w ONZ dużo mówimy o Hezbollahu, mówimy o finansowaniu przez Iran Hezbollahu w Libanie, ale tam rzeczywiście zobaczyli Hezbollah po drugiej stronie granicy, widzieli tunele, widzieli naruszenie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr. 1701.” Danon dodał, że obecnie istnieje luka między stosunkami dwustronnymi a areną międzynarodową, i wielu polityków prywatnie przyznaje, że Izrael robi to, co należy, a nawet podziwiają Izrael, ale nie ma to odzwierciedlenia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.


 na lotnisku Ben Guriona wylądował samolot przywożący grupę 82 nowych żydowskich imigrantów z Etiopii. Do końca 2019 r. do Izraela ma być sprowadzonych ogółem 1 tys. emigrantów z Etiopii.


 wieczorem kilku palestyńskich terrorystów obrzuciło improwizowanymi ładunkami wybuchowymi izraelski patrol wojskowy w rejonie miasta Dżenin, w północnej części Samarii. Izraelscy żołnierze odpowiedzieli ogniem, zabijając 2 napastników. Fatah wydał później oświadczenie, oskarżając Izrael o przeprowadzanie zaplanowanych egzekucji w terenie, których ofiarą padł młody Palestyńczyk w Dżeninie. „Krew shaheedów nie została przelana na próżno, ona wzmocni nasze przywiązanie do Jerozolimy i ziemi, oraz kontynuację walki o wolność i niepodległość.”


 sekretarz generalny Ligii Arabskiej, Ahmed Aboul Gheit pochwalił Europę za pomoc humanitarną i finansową dla Palestyńczyków, wezwał jednak europejskie kraje do uznania państwa Palestyna w granicach sprzed 1967 r. i ze stolicą we wschodniej Jerozolimie.


5 lutego 2019 r.


ruch Nahalah przedstawił propozycję nazwaną „Planem Szamira” na cześć zmarłego premiera Icchaka Szamira. Nowa propozycja wzywa rząd do wzmocnienia żydowskiego osadnictwa w Judei i Samarii, aby społeczność żydowska na tych terenach wzrosła z obecnych około 450 tys. do 2 mln. osób. Premier Icchak Szamir był zwolennikiem tej koncepcji, i w 1992 r. zasugerował, że do 2002 r. żydowska populacja Judei i Samarii powinna liczyć 500 tys. osób. Ruch Nahalah posiada poparcie kilkudziesięciu parlamentarzystów i ministrów, którzy podpisali zobowiązanie, że będą sprzeciwiać się dwupaństwowemu rozwiązaniu. Zobowiązanie dotyczy także podjęcia działań na rzecz wzmocnienia żydowskiego osadnictwa w Judei i Samarii.


 Senat USA zatwierdził (w głosowaniu 77-23) projekt ustawy, która udziela pomoc w wysokości 38 mld $ na obronność Izraela. Pozostałe elementy ustawy wzmacniają relacje Stany Zjednoczone-Jordania oraz wzmacniają sankcje na reżim Assada w Syrii.


 wysoki doradca Białego Domu Jared Kushner poinformował, że podczas publicznej sesji na konferencji dotyczącej spraw Bliskiego Wschodu organizowanej w Warszawie (Polska), przedstawi informacje dotyczące długo oczekiwanego planu pokojowego administracji Trumpa. Podczas tej konferencji były norweski minister spraw zagranicznych Borge Brende zorganizuje publiczną debatę na temat prób zakończenia konfliktu izraelsko-arabskiego, w której weźmie udział Jared Kushner. Będzie to pierwszy raz, gdy Kushner wypowie się na temat amerykańskiego planu i będzie odpowiadał na pytania. Autonomia Palestyńska odrzuciła ten plan pokojowy, zanim jeszcze został on ujawniony.


 w Teheranie (Iran) doszło do spotkania sekretarza irańskiej rady bezpieczeństwa narodowego Ali Szamchani z syryjskim ministrem spraw zagranicznych Walidem Moalemem. Szamchani powiedział, że izraelskie ataki powietrzne naruszyły integralność terytorialną Syrii i są nie do przyjęcia. „Jeśli te działania będą kontynuowane, aktywujemy niektóre nasze możliwości jako środek odstraszający i jako mocną oraz odpowiednią odpowiedź, aby udzielić lekcji zbrodniarzom i kłamliwym władcom Izraela.” Moalem powiedział: „Rząd syryjski uważa, że jego obowiązkiem jest utrzymanie irańskich sił bezpieczeństwa na terytorium Syrii.”


6 lutego 2019 r.


w prawie całym kraju wystąpiły opady deszczu z podmuchami silnego wiatru. Wydano ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia lokalnych powodzi.


 biuro ds. zwalczania terroryzmu wydało ostrzeżenie przed podróżowaniem do Kenii, ponieważ „organizacje terrorystyczne zamierzają zaatakować żydowskie cele w tym kraju”.


ministerstwo obrony poinformowało, że zawarto porozumienie z Departamentem Obrony USA w sprawie zakupu izraelskich systemów obrony przeciwrakietowej Iron Dome do natychmiastowego użytku przez amerykańską armię. Premier Benjamin Netanjahu powiedział: „To wielkie osiągnięcie dla Izraela, a także kolejny wyraz wzmocnienia naszego silnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, i wyraz rosnącego statusu Izraela w świecie. Izrael ma Iron Dome i nasze systemy wiedzą, jak radzić sobie z każdym zagrożeniem, zarówno w obronie, jak i w ataku. Nie polecałbym naszym wrogom, aby nas wypróbowali.”


Bet El Institutions opublikowało raport pokazujący wielkość żydowskiej populacji w Judei i Samarii. Najnowsze dane mówią, że w żydowskich osiedlach w Judei i Samarii mieszka 419 508 Żydów, w porównaniu do 435 159 rok wcześniej (wzrost o 3,3%). Dla porównania, według danychCentralnego Biura Statystycznego, całkowita populacja Izraela wzrosła w zeszłym roku o 1,9% do 8 907 000 ludzi. Analizując dane statystyczne z Judei i Samarii, okazało się, że dwie trzecie populacji osadników to religijni Żydzi, którzy mają duże rodziny. Dodatkowo niskie koszty zakupu mieszkań przyciągnęły wiele młodych rodzin, których nie było stać na zakup mieszkań w Izraelu.


Efraim

Kategorie: Polityka

1 odpowiedź »

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.