Białystok pamięta! Bialystok remembers!

Przyslala Rimma Kaul

 

76 rocznica wybuchu powstania w getcie białostockim 76th anniversary of Białystok ghetto uprising Białystok 16.08.2019 Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki w języku hebrajskim

 


No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: