wspomnienia

Pogrom, którego nie było

tragedia, która przyszła w zamian.

Kamil Kijek


Zajścia w Odrzywole, podczas których w starciach z policją zginęło trzynastu mieszkańców okolicznych wsi i miejscowości miały miejsce pomiędzy 20 a 29 listopada 1935 r. Były one przede wszystkim tragicznym wydarzeniemdla miejscowej ludności wiejskiej. Zarazem jednak były związane z przemocąantyżydowską, a także miały kluczowe znaczenie dla późniejszych zbiorowych wystąpień przeciw Żydom i pogromów, zarówno na terenie wojewódz-twa kieleckiego, jak i w całym kraju. Incydent ten stanowił próbę wywoła-nia pogromu, kolektywnej przemocy wymierzonej w miejscową społecznośćżydowską, której wszystkim przedstawicielom przypisano pewne złe, demoniczne cechy – próbę nieudaną, która doprowadziła do tragicznych w skutkach starć członków Stronnictwa Narodowego i sympatyzujących z tą partią chło-pów z policją. Same wypadki odrzywolskie doczekały się jedynie niewielkichopracowań, niefunkcjonujących właściwie nie tylko w świadomości publicz-nej, ale nawet w obiegu naukowym. Choć opracowania te rzetelnie opisująsam przebieg wypadków rozgrywających się w ciągu dziesięciu dni między20 a 29 listopada, nie analizują ich genezy ani też skutków – w tym tych klu-czowych dla dalszych odsłon przemocy antyżydowskiej na polskiej prowincji,czego apogeum w latach 30. przypadło na lata 1935–1937. Jak postaram sięponiżej wykazać, publikacje, o których mowa, nie do końca słusznie wskazująekonomiczny kryzys na wsi jako główny czynnik odpowiedzialny za tragiczne wydarzenia

Calosc w ponizszym linku

Pogrom_ktorego_nie_bylo_tragedia_ktora_p

 

Kategorie: wspomnienia

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.