Uncategorized

Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…


Przyslala Katharina Dr.Gasinska-Lepsien

Grupa postępowych i antysyjonistycznych Żydów napisała list do prezydenta Bidena, wzywając go, by mianował rzecznika ds. antysemityzmu, który będzie ignorował większość postaci antysemityzmu. “Haaretz” publikując ten list dodał temu idiotyzmowi dawkę tlenu.

Rozbierzmy to dzieło na części pierwsze:

Drogi Panie Prezydencie i Sekretarzu Blinkenie:  


Jako żydowscy przywódcy piszemy do Pana w chwili zarówno obawy, jak i nadziei. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni antysemicką przemocą i retoryką, jaką od kilku lat obserwujemy na całym świecie. Mamy nadzieję, ponieważ Pana administracja ma możliwość wybrania nowego podejścia w reakcji na naglącą sytuację współczesnego antysemityzmu.

Te słowa pokazują, że autorzy tego listu całkowicie ignorują cały antysemityzm ze strony lewicy, czarnych ludzi, Palestyńczyków i muzułmanów. A to właśnie  jest dziś główny nurt antysemityzmu. Dalej w tym liście czytamy:

W tym decydującym momencie nasze społeczeństwo rozlicza się z stuleciami białej supremacji, globalnie połączonymi ruchami prawicowych ekstremistów – problemami, którym będziemy w stanie stawić czoła tylko, jeśli zrozumiemy rolę antysemityzmu w ideologiach białej supremacji i etnonacjonalizmu. Czujemy się zmuszeni do zabrania głosu, ponieważ widzimy zagrożenie naszej walki także w kwestii tego, jak rząd USA zdefiniuje antysemityzm i jak będzie z nim walczył w Ameryce i na świecie.  

Nikt – dosłownie nikt – nie minimalizuje groźby prawicowego antysemityzmu. Nikt nie popiera nazistów ani białych suprematystów. Nikt nie mówi, że USA nie powinny robić wszystkiego co jest możliwe, by rozmontować agresywne, skrajnie prawicowe grupy. Ich nacisk na antysemityzm z prawicy i tylko z prawicy jest jednak ich sposobem osłaniania i usprawiedliwiania większości antysemitów.

Antysemityzm jest sprawą sprawiedliwości społecznej. Widzieliśmy antysemickie teorie spiskowe używane do podważenia kierowanych przez Czarnych ruchów o sprawiedliwość: fałszywe i dehumanizujące twierdzenia, które zakładają żydowską odpowiedzialność za los Czarnych, co zagraża nam wszystkim. Nazbyt często ci sami ludzie, którzy głoszą te antyżydowskie teorie spiskowe, rzucają następnie oskarżenia o antysemityzm jako broń przeciwko postępowym, szczególnie Czarnym i palestyńskim progresistom, którzy krytykują izraelski rząd. A równocześnie Żydzi kolorowi i ich doświadczenie powiązanego antysemityzmu i rasizmu są ignorowane. Potrzebujemy rzecznika, który rozumie, jak antysemityzm i biała supremacja wzmacniają się wzajemnie.  

Wszyscy wiedzą, że skrajnie prawicowi obłąkańcy są także przeciwko czarnym. Antysemityzm nie ogranicza się jednak do nich, jak wydają się twierdzić autorzy tego listu. Dalej czytamy:

Antysemityzm jest kwestią ekonomicznej sprawiedliwości. Gospodarka USA jest  w kryzysie. Teorie spiskowe, które obwiniają żydowską kontrolę finansów za problemy gospodarcze, przesłaniają strukturalne niesprawiedliwości dręczące nasze społeczeństwo. Dla rozprawienia się z ekonomicznymi niesprawiedliwościami potrzebujemy przywódców, którzy jasno widzą, jak antysemityzm jest wykorzystywany, by uczynić z Żydów kozły ofiarne za wady naszego systemu finansowego, by osłabić zaufanie do kierowanych przez rząd rozwiązań i podważyć ruchy budowania ekonomiczniej sprawiedliwej przyszłości. Potrzebujemy rzecznika, który jest gotowy walczyć z antysemityzmem jako część walki o sprawiedliwszą, bardziej włączającą gospodarkę.  


Antysemityzm jest kwestią klimatyczną i kwestią migracji.
 Antysemickie teorie fałszywie przedstawiają spowodowaną kryzysem klimatycznym migrację jako żydowski spisek, by zastąpić białą rasę – której to idei użył zamachowiec, który zabił 11 Żydów modlących się w synagodze Tree of Life w 2018 roku, by uzasadnić tę przemoc. Kiedy przygotowujemy humanitarne i sprawiedliwe reakcje na migrację klimatyczną, potrzebujemy rzecznika, który rozumie groźbę ekofaszyzmu i rolę, jaką antysemityzm odgrywa w ekofaszystowskiej ideologii. 


Antysemityzm jest kwestią feministyczną
. Antysemickie idee niemal zawsze są splecione z toksycznymi, nienawistnymi ideami o płci, gender i seksualności. Raz za razem widzieliśmy przemoc mężczyzn, którzy zostali zradykalizowani do nienawiści wobec zarówno kobiet, jak Żydów – ale związek między antysemityzmem i mizoginią nie jest wystarczająco podkreślany, na szkodę nas wszystkich. Potrzebujemy rzecznika, który jest zobowiązany do zdemontowania równocześnie antysemityzmu i mizoginii.  

To więcej niż absurd. Teraz, kiedy źle zdefiniowali, czym jest antysemityzm, próbują zminimalizować niebezpieczeństwo nawet tego okrojonego antysemityzmu przez dekorowanie nienawiści do Żydów „kontekstem”. To znaczy, że walka przeciwko antysemityzmowi zostaje podciągnięta pod ogólne progresywne hasła, które, jak widzieliśmy raz za razem, zawsze mają wyższy priorytet.   


Jeśli patrzysz na antysemityzm jako na sprawę feminizmu, ekonomii, klimatu i migracji, nie masz już żadnych narzędzi do walki z rzeczywistą nienawiścią do Żydów. Antysemityzm zajmuje w każdej z tych spraw marginalne miejsce. Pozostają ci tylko slogany, że naziści są źli, co właściwie stanowi całą głębię tego argumentu. 

Z wszystkich tych powodów i wielu innych żądamy, by administracja Bidena wybrała Specjalnego Rzecznika do Monitorowania i Zwalczania Antysemityzmu, który zobowiąże się do traktowania walki przeciwko antysemityzmowi jako części walki o sprawiedliwą, wielorasową demokrację. Potrzebujemy rzecznika, który jest gotowy do przeciwstawiania się antysemityzmowi, gdziekolwiek ten się pojawia, wychodząc poza płytki podział na „lewicę i prawicę” i rozumiejąc zarówno nieproporcjonalne zagrożenie ze strony zorganizowanych, agresywnych białych nacjonalistów oraz złożoności antysemityzmu w społecznościach.  

W tym liście skrajnie prawicowy antysemityzm jest wymieniony sześć razy, a wszystkie pozostałe zignorowane. Kto ustawił tę sprawę w płytkim podziale na “lewicę i prawicę”?    


Antysemityzm jest wszędzie. Przez całą historię antysemici wszystkich wyznań, kolorów i politycznych tożsamości wiązali Żydów z tym, czym najbardziej gardzili. To dlatego antysemici skrajnej prawicy nazywali Żydów “komunistami”, podczas gdy antysemici skrajnej lewicy nazywali Żydów rasistami, kolonialistami i zabójcami dzieci; Czarni antysemici powiedzą, że Żydzi kontrolują ich życie przez kontrolowanie ich możliwości zarobkowania; muzułmańscy antysemici powiedzą, że Żydzi są tchórzami i wrogami Mahometa; chrześcijańscy antysemici nazwą Żydów zabójcami Chrystusa; zwolennicy Czarnego Narodu Islamu będą nazywali Żydów właścicielami niewolników. Jeśli istnieje jedna nienawiść, która jednoczy świat, to jest to nienawiść do Żydów.


Im więcej wiesz o antysemityzmie, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy podpisali ten list, nie wiedzą o antysemityzmie niczego.   

Zbyt długo antysemityzm był używany jako uzasadnienie islamofobii i atakowania orędowników palestyńskich praw, tutaj w USA i na całym świecie. Potrzebujemy nowego podejścia, realizowanego przez rzecznika, który odznacza się prawością, by budował mosty między społecznościami i ruchami.

Całkowita niezdolność tych Żydów do choćby przyznania, że istnieje arabski antysemityzm – po tym, jak Żydzi zostali etnicznie wyczyszczeni z krajów arabskich – pokazuje, że nie są oni naprawdę przeciwko antysemityzmowi. 


Zaprzeczanie jakiejkolwiek postaci antysemityzmu oznacza akceptowanie tej formy antysemityzmu.


I jeszcze jedna sprawa: Podczas gdy każdy inny rodzaj bigoterii jest definiowany przez skrajną lewicę tak szeroko, jak to możliwe, antysemityzm jest definiowany tak wąsko, jak to możliwe. Ludzie, którzy chcą wrzucić Żydów do morza, lub którzy twierdzą, że Czarni są prawdziwymi Żydami a Żydzi są uzurpatorami, albo że państwo żydowskie jest najbardziej rasistowskim państwem na świecie, nie figurują w tej definicji. Naziści są źli – ale nie-biali poeci lub lewicowe gwiazdy rocka, albo palestyńscy przywódcy, którzy dosłownie powtarzają nazistowskie teksty, są celebrowani, a ich antysemityzm, kiedy zostaje wytknięty, jest usprawiedliwiany


Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują Żydzi, jest rzecznik ds. antysemityzmu, który tak dogłębnie nie rozumie antysemityzmu jak sygnatariusze tego listu.

When the far-Left conflates fighting antisemitism with progressive causes, Jews lose

Elder of Ziyon, 17 marca 2021

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Elder of Ziyon

Amerykański bloger, którego blog pod tym tytułem jest znakomitym źródłem pozwalającym na śledzenie antysemityzmu w zachodnich mediach i w polityce.   


Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.