Uncategorized

RÓWNOWAŻENIE IDEOLOGICZNEGO I PRAKTYCZNEGO SYJONIZMU


Przyslala Ewa Korulska

Kiedy Teodor Herzl zaczął opowiadać się za przywróceniem państwa żydowskiego w kraju Izraela, wielu Żydów zgodziło się z jego ideologią, ale uznało jego pomysł za niepraktyczny. Imperium Osmańskie rządziło Palestyną, która była pustkowiem, a Żydzi byli rozproszeni po wielu krajach. Co więcej, duża część światowego żydostwa sprzeciwiała się syjonizmowi Herzla z obawy, że nie-Żydzi podejrzewaliby ich o podwójną lojalność.

Jednak syjonizm zwyciężył, ponieważ opiera się na zasadach, które mają ponad 3000 lat. Bóg powiedział Abrahamowi, aby opuścił ziemię, w której się urodził i udał się do ziemi, którą Bóg da jemu i jego potomkom. Naród żydowski wszedł do Ziemi Izraela jako jeden naród tysiące lat temu po wyzwoleniu z 200-letniej niewoli. Rządzili tą ziemią przez ponad tysiąc lat jako monarchia teokratyczna.

Wygnani ponad 2000 lat temu, Żydzi rozprzestrzenili się po całym świecie, ale nigdy nie zapomnieli o swojej ojczyźnie w Ziemi Izraela. Chociaż obcy chrześcijańscy, a następnie muzułmańscy zdobywcy wygnali prawie wszystkich pozostałych Żydów . Żydzi zawsze starali się powrócić.

Przez cały okres żydowskiego wygnania w Ziemi Izraela istniała silna, choć niewielka społeczność żydowska. Żydzi ci zapewniali stałą obecność Żydów w kraju. Jednak większość Żydów nigdy nie sądziła, że istnieje szansa na powrót do Izraela bez mesjasza, który sprowadziłby ich do domu.

Dopiero gdy kilku postępowych myślicieli, z Teodorem Herzlem na czele, zaczęło wyobrażać sobie nowoczesne państwo żydowskie, Żydzi zaczęli wierzyć, że powrót do Izraela jest możliwy.

Syjonizm Herzla wprowadził zdrową dawkę praktycznej strategii do idei masowego powrotu Żydów do Ziemi Izraela. Wykorzystując połączenie emigracji do Palestyny, zakładania żydowskich miast, farm i miasteczek oraz tworzenia rządu cieni, współcześni syjoniści zaczęli kłaść podwaliny pod państwo żydowskie.

Podczas gdy syjonistyczni przywódcy podróżowali po świecie, szukając poparcia dla ustanowienia państwa żydowskiego w Ziemi Izraela, syjoniści w Izraelu wykonywali ciężką pracę, aby uczynić ziemię zdatną do zamieszkania dla milionów Żydów, którzy mieli przybyć do Izraela po założeniu państwa żydowskiego.

Podczas gdy Herzl został początkowo odrzucony przez większość światowego żydostwa, z czasem Żydzi zaczęli postrzegać syjonizm jako projekt bardziej pragmatyczny niż ideologiczny. Przywódcy syjonistyczni wykonujący pracę polityczną i syjoniści w terenie budujący dom narodowy pokazali, że państwo żydowskie jest realną możliwością.

Powoli światowe żydostwo zaczęło się zbliżać. Po tym, jak Holokaust ujawnił niebezpieczeństwa związane z brakiem państwa żydowskiego, ponad 90% amerykańskich Żydów stało się członkami różnych organizacji syjonistycznych.

Syjoniści, którzy pracowali nad stworzeniem państwa żydowskiego, służyli jako wzór dla przyszłych przywódców państwa Izrael. Pokazali oni, że ideologia nie musi być zastępowana praktyczną strategią, a praktyczna strategia powinna być zawsze zakorzeniona w tradycyjnej ideologii narodu żydowskiego. Syjoniści nigdy nie stracili z oczu Ziemi Izraela jako historycznej ojczyzny narodu żydowskiego i nigdy nie pozwolili, by ideologia kolidowała z ich praktyczną pracą.

Jednym z przykładów właściwej równowagi między ideologią a pragmatyzmem była decyzja ruchu syjonistycznego o zaakceptowaniu planu podziału ONZ w 1947 roku. Plan ten dawał narodowi żydowskiemu tylko niewielką część ziemi, którą uważał za swoją ojczyznę. Przywódcy syjonistyczni mieli wiele powodów, by go odrzucić, w tym realną obawę o bezpieczeństwo Żydów w tak małym kraju i utratę większości żydowskiej ojczyzny – w tym jej centrum i stolicy Jerozolimy.

Przywódcy syjonistyczni zdecydowali się jednak na pragmatyzm. Uznali, że nie będą w stanie osiągnąć swoich maksymalistycznych celów ideologicznych, więc zaakceptowali pierwszą realistyczną okazję do założenia państwa żydowskiego od blisko 2000 lat.

Przywódcom łatwo jest unikać trudnych decyzji, stojąc za tarczą ideologii, ale jak pokazał Dawid Ben-Gurion i inni założyciele Izraela, przywództwo wymaga praktycznych kompromisów. Podążanie w kierunku którejkolwiek ze skrajności zniszczy równowagę, która doprowadziła do sukcesu Izraela.

RÓWNOWAŻENIE IDEOLOGICZNEGO I PRAKTYCZNEGO SYJONIZMU

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

  1. Trochę na bakier z historią… skąd te 200 lat i Rzymianie nie byli chrześcijanami, przynajmniej nie w czasie zburzenia świątyni. To są szczegóły które nieco szpecą ten pozytywny artykuł.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.