Wpisy Autora

---

„Być świadkiem Zagłady“

Nadeslal Wlodek Rozenbaum Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Być świadkiem Zagłady“ […]

Wywiad z Doroteą Bromberg , GW

Nadeslala Katarzyna Tubylewicz http://www.katarzynatubylewicz.pl/ http://ktubylewicz.natemat.pl/ Tata chciał lasy zamieniać w książki Dorotea Bromberg to marcowa emigrantka, która stała się jedną z najważniejszych postaci szwedzkiego rynku wydawniczego. W 45 rocznicę wydarzeń marcowych warto […]

Wielki Bal Purimowy w Warszawie

W sobotę, 23 lutego nasi pracownicy i przyjaciele bawili się na Wielkim Balu Purimowym w Hotelu Europejskim. Okazja była to wyjątkowa, gdyż na wspólnej zabawie spotkało pięć najważniejszych żydowskich instytucji stolicy: Muzeum Historii Żydów Polskich, JCC Warszawa, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Stowarzyszenie Żydowski […]

Konkurs

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt koncepcyjny, którego celem będzie zaznaczenie i upamiętnienie obecności (a raczej braku/nieobecności) Wielkiej Synagogi w przestrzeni miejskiej. Kierujemy naszą propozycję do szerokiej grupy zainteresowanych naszym pomysłem. Cala informacje znajdziesz jak KLIKNIESZ […]

10 marca – Rocznica śmierci Emanuela Ringelbluma

10 marca mija rocznica śmierci Emanuela Ringelbluma, rozstrzelanego w 1944 w ruinach warszawskiego getta. Emanuel Ringelblum? Brzmi egzotycznie i chyba mało komu coś mówi, poza kręgami historyków zajmujących się Zagładą. Wśród nich Ringelblum jako inicjator […]

Prezydent wręczył odznaczenia w 45. rocznicę wydarzeń marcowych

Nadeslal Wlodek Rozenbaum Pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski wrę­czył od­zna­cze­nia za za­słu­gi w dzia­łal­no­ści na rzecz prze­mian de­mo­kra­tycz­nych w Pol­sce, ak­tyw­ny udział w pro­te­ście stu­denc­kim w marcu 1968 r. i za za­słu­gi w ba­da­niu, […]

%d bloggers like this: